ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knickknack

N IH1 K N AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knickknack-, *knickknack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knickknack(n) เครื่องตบแต่งบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ของมีราคาไม่มาก, ของกระจุกกระจิก, Syn. nicknack, knack

English-Thai: Nontri Dictionary
knickknack(n) ของกระจุ๋มกระจิ๋ม,ของเล็กๆน้อยๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
knickknack(n, adj) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot, See also: gimgrack, Syn. trifle
knickknack(n, adj) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot, See also: gimgrack, Syn. trifle
knickknack(n, adj) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot, See also: gimgrack, Syn. trifle

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของกระจุกกระจิก(n) knickknack, See also: odds and ends, trinket, Example: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
KNICKKNACK N IH1 K N AE2 K
KNICKKNACKS N IH1 K N AE2 K S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knickknack
   n 1: a small inexpensive mass-produced article [syn:
      {knickknack}, {novelty}]
   2: miscellaneous curios [syn: {bric-a-brac}, {knickknack},
     {nicknack}, {knickknackery}, {whatnot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top