ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

klein

K L AY1 N   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klein-, *klein*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Klein bottleขวดแบบไคลน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt sorry for guys packed into gyms.... ..trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should.มันก็- - พอ! เวลาที่การต่อสู้จบลง Fight Club (1999)
I brought you some necessities... some Calvin Klein 720-count sheets... the entire Clinique skin care line... some aromatherapy candles, a loofah...ฉันเอาของใช้จำเป็นมาให้ ผ้าปู 720 เส้นด้ายของคาลวิน ไคลน์ ชุดบำรุงของคลินิคทั้งหมด Legally Blonde (2001)
'Contradiction. ' Calvin Klein. You use cologne, right?CK1 เธอใช้น้ำหอมใช่มั้ย? My Tutor Friend (2003)
I'll bet he fakes a handoff to Williams, throws to Kleinsasser in the end zone.งั้นชั้นทายว่าเค้าจะแกล้งส่งให้วิลเลี่ยม แล้วขว้างไปให้ไคลน์เซสเซอร์ที่เขตเอ็นโซน 50 First Dates (2004)
He's got Kleinsasser in the end zone! Touchdown, Minnesota.มีไคลน์เซสเซอร์ในเขตเอ็นโซน ทัชดาวน์ สำหรับมิเนโซต้า 50 First Dates (2004)
- I need 10 or 15 skirts from Calvin Klein. - Okay.ฉันต้องการกระโปรง 10-15 ตัวจากคาลวิน ไคลน์ The Devil Wears Prada (2006)
And she needs skirts from Calvin Klein.และเธออยากได้ กระโปรงของคาลวิน ไคลน์ The Devil Wears Prada (2006)
Right. I will deal with all of this, and you will go to Calvin Klein.ฉันจัดการเรื่องนี้ เธอไปที่คาลวิน ไคลน์ The Devil Wears Prada (2006)
-at Calvin Klein... -The point?แล้วตอนนี้ บริษัทพวกนั้น Grin and Bear It (2007)
uh,this is our daughter a-a-amanda and her friend marc, and this is,um,bob and elaine klein.ฮ้า นี่คือลูกสาวของเรา อแมนด้า และเพื่อนของเธอ มาร์ค และนี่คือ เอ่อ บ๊อบและอีเลน ไคล์น How Betty Got Her Grieve Back (2007)
'Eternity', by Calvin Klein.อีเทอร์นิตี้ ของเคลวินไคลน์ Made of Honor (2008)
"I Cheat on People" by Calvin Klein?"ฉันนอกใจเค้า" ของ คาลวิน ไคลน์ ใช่มั้ย? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kleinDr. Klein recommended you to me.
kleinMiss Klein gives a test every Friday.

CMU English Pronouncing Dictionary
KLEIN    K L AY1 N
KLEINE    K L AY1 N
KLEIN'S    K L AY1 N Z
KLEINER    K L AY1 N ER0
KLEINMAN    K L AY1 N M AH0 N
KLEINERT    K L AY1 N ER0 T
KLEINHENZ    K L AY1 N HH IH0 N S
KLEINHANS    K L AY1 N HH AH0 N Z
KLEINWORT    K L AY1 N W ER0 T
KLEINFELD    K L AY1 N F EH2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Klein    (n) klˈaɪn (k l ai1 n)
Kleinwort    (n) klˈaɪnwɔːt (k l ai1 n w oo t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克莱因[Kè lái yīn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄧㄣ, / ] Klein or Kline (name); Felix Klein (1849-1925), German mathematician), #102,322 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
kleinเล็ก, น้อย
klein(adj) เล็ก(ขนาด), ยังเด็ก
kleine, See also: klein
kleinen, See also: klein
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kleines Auto | kleine Autossubcompact | subcompacts [Add to Longdo]
kleines Fräuleinmissy [Add to Longdo]
kleine Insel; Inselchen {n}ait; eyot [obs.] [Add to Longdo]
Kleinhändler {m}merchant [Am.] [Add to Longdo]
Kleine {f}babe [Add to Longdo]
Kleinaktionär {m}; Kleinaktionärin {f} | Kleinaktionäre {pl}small shareholder | small shareholders [Add to Longdo]
Kleinanzeige {f} | Kleinanzeigen {pl}classified advertisement; small advertisement | classified advertisements; small advertisements [Add to Longdo]
Kleinarbeit {f}detail work [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}; armer Bauer | Kleinbauern {pl}peasant; peasant farmer | peasants [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}dirt fartmer [Am.] [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m}small business [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m} | Kleinbetriebe {pl}small enterprise | small enterprises [Add to Longdo]
Kleinbuchstabe {m}small letter [Add to Longdo]
Kleinbuchstabe {m}lower-case character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
クラインの壺[クラインのつぼ, kurain notsubo] (n) Klein bottle [Add to Longdo]
ミゾレチョウチョウウオ[, mizorechouchouuo] (n) sunburst butterflyfish (Chaetodon kleinii); blacklip butterflyfish; Klein's butterflyfish; whitespotted butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] KLEINKIND, SAEUGLING [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
小さい[ちいさい, chiisai] klein [Add to Longdo]
小売[こうり, kouri] Kleinhandel [Add to Longdo]
小皿[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
小石[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
小豆[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
小量[しょうりょう, shouryou] kleine_Menge [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] Kleingeld [Add to Longdo]
少憩[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Klein
   n 1: German mathematician who created the Klein bottle
      (1849-1925) [syn: {Klein}, {Felix Klein}]
   2: United States psychoanalyst (born in Austria) who was the
     first to specialize in the psychoanalysis of small children
     (1882-1960) [syn: {Klein}, {Melanie Klein}]
   3: United States fashion designer noted for understated fashions
     (born in 1942) [syn: {Klein}, {Calvin Klein}, {Calvin Richard
     Klein}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top