หรือคุณหมายถึง kiß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kiss

K IH1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kiss-, *kiss*, kis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kiss(n) การจูบ, See also: การจุมพิต, การหอม, Syn. buss
kiss(n) การสัมผัส, See also: การแตะต้อง, การชนกัน, Syn. touching
kiss(n) ขนมหวานชิ้นเล็กๆ
kiss(vt) จูบ, See also: จุมพิต, หอม, Syn. buss
kiss ass(sl) จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss arse
kiss off(phrv) จูบเอาออก
kiss off(phrv) บอกเลิก, See also: ยกเลิก
kiss-off(sl) ความตาย
kiss arse(sl) จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss ass
kiss away(phrv) จูบตลอด, See also: จูบไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kiss(คีส) vt.,vi. จูบ,จุมพิต n. การจูบ,การจุมพิต,การพัดเบา ๆ ,การโชยของลม, Syn. touch, caress
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
french kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุลกันในปากทั้งสอง, Syn. soul kiss
life kissn. การปฐมพยาบาลโดยใช้ปากดูดปากเพื่ออัดอากาศเข้าออก
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
kiss(n) การจูบ,การจุมพิต
kiss(vt) จูบ,จุมพิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kissing Birdsคล้ายปากนกสองปากกำลังจูบกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, please, Maxim, kiss me, please.ได้โปรดเถิด เเม็กซิม จูบฉันสิคะ Rebecca (1940)
(screams) We'll kiss againเราจะจูบอีกครั้ง How I Won the War (1967)
I kiss your hand, Don Tommasino.ผมจูบมือดอน Tommasino ของคุณ The Godfather (1972)
Kiss your godfather.Kiss your godfather. The Godfather (1972)
Oh, Lili, you're magnificent! Kiss me!ลิลลี่ คุณเลอเลิศซะไม่มี จูบผมหน่อย Blazing Saddles (1974)
I let Matthew kiss and have me before I killed him.ฉัน ให้ แมทธิว และมี จูบ ฉัน ก่อนที่ฉันจะ kiIIed เขา I Spit on Your Grave (1978)
when your kiss can no longer pack a thrill nothin'.# When your kiss can no longer pack a thrill # Nothin' Spies Like Us (1985)
The kiss mark from a Count.รอยกัดจากเคานท์ Vampire Hunter D (1985)
Don't kiss me! Don't kiss me!อย่าจูบฉัน อย่าจูบฉัน Labyrinth (1986)
Come on, Choppie. Kiss my ass, Choppie. Choppie.มาเด่ะ ช็อปปี้ มางับตูดฉัน ช็อปปี้ ช็อปปี้ มางับตูดฉัน Stand by Me (1986)
Where in the hell did you learn to kiss ass like that?คุณไปเรียนวิชาจูบตูดเจ้านายมาจากไหน.. Mannequin (1987)
that's fight and kiss boys. Come on!คือมีเรื่อง กับจูบตูดผู้ชาย มาเลยฮ้า! Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kissA custom developed in which they would kiss each other.
kissA kiss will be given to the person who wants to laugh.
kiss"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
kiss"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"
kissBeth will not allow Chris to kiss her because he is terribly dirty.
kissCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
kissEven though we're engaged she wouldn't let me kiss her.
kissGive a kiss.
kissHe bent over the girl and kissed.
kissHe kissed her on the cheek.
kissHe kissed her, with his eyes closed.
kissHe kissed his daughter on the forehead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอม(v) kiss, Syn. จูบ, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปล
ฟอด(adv) kissing sound, See also: onomatopoeia from the kissing sound, Example: พ่อหอมแก้มลูกสาวเสียงดังฟอด เพราะคิดถึงมาก, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น, เสียงเช่น เวลาจูบแก้ม
จูบ(v) kiss, Syn. จุมพิต, Example: คนชาวตะวันออกไม่จูบกันในที่สาธารณะ, Thai Definition: เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่
จูบ(n) kiss, Syn. จุมพิต, Example: เขาทวงจูบเป็นรางวัล, Thai Definition: กริยาที่เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่
จุ๊บ(v) smack, See also: kiss, Syn. จูบ, Example: กรกมลอิงเข้ามาหาเขาแล้วจุ๊บเขาเบาๆ ข้างแก้ม
จุมพิต(v) kiss, See also: touch with the lips, Syn. จูบ, Example: ในนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทรา เจ้าหญิงต้องให้เจ้าชายจุมพิตเธอก่อนจึงจะฟื้นขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอด[føt] (n) EN: kissing sound
หอม[høm] (v) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss  FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[høm kaēm] (v) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss  FR: embrasser ; donner un baiser thaï
จุมพิต[jumphit] (v) EN: kiss ; touch with the lips  FR: embrasser ; baiser
จูบ[jūp] (v) EN: kiss  FR: embrasser ; baiser
จูบแก้ม[jūp kaēm] (n, prop) EN: kiss on the cheek  FR: embrasser sur la joue
จูบปาก[jūp pāk] (v, exp) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up  FR: embrasser sur la bouche

CMU English Pronouncing Dictionary
KISS K IH1 S
KISSES K IH1 S AH0 Z
KISSER K IH1 S ER0
KISSEL K IH1 S AH0 L
KISSEE K IH1 S IY1
KISSED K IH1 S T
KISSAM K IH1 S AH0 M
KISSES K IH1 S IH0 Z
KISSANE K IH1 S AH0 N
KISSELL K IH1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kiss (v) kˈɪs (k i1 s)
kissed (v) kˈɪst (k i1 s t)
kisser (n) kˈɪsər (k i1 s @ r)
kisses (v) kˈɪsɪz (k i1 s i z)
kissers (n) kˈɪsəz (k i1 s @ z)
kissing (v) kˈɪsɪŋ (k i1 s i ng)
Kissinger (n) kɪsənʤər (k i s @ n jh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, ] kiss; mouth, #4,512 [Add to Longdo]
亲吻[qīn wěn, ㄑㄧㄣ ㄨㄣˇ, / ] kiss, #12,906 [Add to Longdo]
接吻[jiē wěn, ㄐㄧㄝ ㄨㄣˇ, ] kiss, #15,109 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Kopfkissen(n) |das, pl. Kopfkissen| หมอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handkuss {m}kiss on the hand [Add to Longdo]
Kissen {n}; Polster {n} | Kissen {pl}cushion | cushions [Add to Longdo]
Kissen {n} | Kissen {pl}pillow | pillows [Add to Longdo]
Kissen {n}sachet [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillowcase [Add to Longdo]
Kuss {m}; Kuß {m} [alt] | jdm. eine Kusshand zuwerfen | flüchtig einen Kuss geben | flüchtiger Kusskiss | to blow someone a kiss | to flutter a kiss | peck [Add to Longdo]
Du kannst mich mal am Arsch lecken! [ugs.]Kiss my ass! [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Leck mich am Arsch!Kiss my ass! [Add to Longdo]
Kissenmischung {f}cushion compound [Add to Longdo]
Prinzip "Halte es möglichst einfach!"KISS : "Keep It Simple, Stupid" principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きしょー;きっしょー[kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
ちゅう[chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
ちゅっと[chutto] (adv,vs) (col) (See ちゅう) kissing [Add to Longdo]
キス(P);キッス[kisu (P); kissu] (n,vs) kiss; (P) [Add to Longdo]
キスアンドライド[kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station [Add to Longdo]
キスカール[kisuka-ru] (n) kiss curl; spit curl [Add to Longdo]
キスシーン[kisushi-n] (n) kiss scene [Add to Longdo]
キッシュ;キシュ[kisshu ; kishu] (n) quiche (fre [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
ディープキス[dei-pukisu] (n) French kiss (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吉祥[きっしょう, kisshou] gutes_Omen [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
喫する[きっする, kissuru] -essen, -trinken, -rauchen [Add to Longdo]
喫茶店[きっさてん, kissaten] Teehaus, Cafe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kiss
   n 1: the act of caressing with the lips (or an instance thereof)
      [syn: {kiss}, {buss}, {osculation}]
   2: a cookie made of egg whites and sugar
   3: any of several bite-sized candies [syn: {kiss}, {candy kiss}]
   4: a light glancing touch; "there was a brief kiss of their
     hands in passing"
   v 1: touch with the lips or press the lips (against someone's
      mouth or other body part) as an expression of love,
      greeting, etc.; "The newly married couple kissed"; "She
      kissed her grandfather on the forehead when she entered the
      room" [syn: {snog}, {kiss}, {buss}, {osculate}]
   2: touch lightly or gently; "the blossoms were kissed by the
     soft rain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top