ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kilobyte

K IH1 L OW0 B AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kilobyte-, *kilobyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kilobyte(n) กิโลไบต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิโลไบต์(n) Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
กิโลไบต์(n) kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai Definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิโลไบต์[kilōbait] (n) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte

CMU English Pronouncing Dictionary
KILOBYTE K IH1 L OW0 B AY2 T
KILOBYTES K IH1 L OW0 B AY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロバイト[kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kilobyte
   n 1: a unit of information equal to 1000 bytes [syn: {kilobyte},
      {K}, {KB}, {kB}]
   2: a unit of information equal to 1024 bytes [syn: {kilobyte},
     {kibibyte}, {K}, {KB}, {kB}, {KiB}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top