ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ketchup

K EH1 CH AH0 P   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ketchup-, *ketchup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ketchup[N] น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ, See also: ซ้อสมะเขือเทศ, Syn. catsup, catchup

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-They forgot the ketchup.เขาลืมซ้อสมะเขือเทศ Oh, God! (1977)
Give me that ketchup.- อันนี้เหรอ *batteries not included (1987)
After I got here I ordered spaghetti with marinara sauce... and I got egg noodles and ketchup.พอมาถึงนี่ผมก็สั่งสปาเกตตี้ มารินาร่าซอส แต่กลับได้บะหมี่ไข่กับซอสมะเขือเทศ Goodfellas (1990)
I like beans with ketchup.ฉันชอบถั่วใส่ซอสมะเขือเทศ Of Mice and Men (1992)
I like beans with ketchup.ฉันชอบถั่วใส่ซอสมะเขือเทศ... . Of Mice and Men (1992)
- I like 'em with ketchup.- ฉันชอบแบบที่ใส่ซอสมะเขือเทศ Of Mice and Men (1992)
I don't... I don't want no ketchup.ไม่เอาซอสมะเขือเทศก็ได้ Of Mice and Men (1992)
George, I wouldn't eat no ketchup.จอร์จ ฉันจะไม่กินซอสมะเขือเทศ Of Mice and Men (1992)
I find things. I don't need this nice food with ketchup.ฉันหาได้ ฉันไม่ต้องการอาหารอร่อย แบบนี้กับซอสมะเขือเทศหรอก Of Mice and Men (1992)
- You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?- คุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาวางบนมันฝรั่งทอดในฮอลแลนด์แทนซอสมะเขือเทศ? Pulp Fiction (1994)
Ketchup.ซอสมะเขือเทศ Pulp Fiction (1994)
All right, bring me some more ketchup very quickly, please. Effects!เอาล่ะ เอาซ้อสมะเขือเทศมาอีกซิ เร็ว ๆ ด้วย Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ketchupI'd like to have ketchup on the side.
ketchupI'll have two hot-dogs with mustard and ketchup.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอสมะเขือเทศ[n.] (søt makheūathēt) EN: ketchup ; catsup (Am.)   FR: sauce tomate [f] ; ketchup [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KETCHUP    K EH1 CH AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ketchup    (n) kˈɛtʃəp (k e1 ch @ p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] ketchup; tomato sauce, #30,271 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ketchup {m}; Tomatensauce {f}ketchup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]
ケチャップ[, kechappu] (n) ketchup; catsup; (P) [Add to Longdo]
トマトケチャップ[, tomatokechappu] (n) tomato ketchup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ketchup
      n 1: thick spicy sauce made from tomatoes [syn: {catsup},
           {ketchup}, {cetchup}, {tomato ketchup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top