ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep secret

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep secret-, *keep secret*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบ(v) conceal, See also: keep secret, Ant. เปิดเผย, Example: ตำรวจอุบความลับบางประการเกี่ยวกับการสืบสวนเอาไว้ เพื่อประโยชน์แห่งคดี, Thai Definition: นิ่งไว้ไม่เปิดเผย
เหยียบ(v) conceal, See also: keep secret, cover up, Syn. ปกปิด, ปิดบัง, Example: เรื่องนี้ถ้าฉันเล่าให้เธอฟังแล้วเธอต้องเหยียบไว้นะ, Thai Definition: ปกปิดไว้เป็นความลับ
ไม่เปิดเผย(v) conceal, See also: keep secret, cover up, hide

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
ปกปิด[pokpit] (v) EN: cover up ; conceal ; keep secret  FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)
ซ่อนเร้น[sǿnren] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret  FR: déguiser
ถือเป็นความลับ[theū pen khwāmlap] (v, exp) EN: be treated as confidential ; be treated as secret ; keep secret  FR: garder secret
อุบ[up] (v) EN: conceal ; keep secret  FR: garder pour soi ; se taire ; tenir secret ; celer (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top