ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep one&*#039*s self secretly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep one&* [...] self secretly-, *keep one&* [...] self secretly*, keep one&*#039*s self secret
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep one's chin(idm) ยังร่าเริงแม้เผชิญกับปัญหา
keep one's cool(sl) ควบคุมอารมณ์, See also: สงบใจไว้, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
keep one's head(idm) สงบนิ่ง, See also: ใจเย็น
keep one's end up(idm) สามารถป้องกันตนได้ดี (ในสถานการณ์ยุ่งยาก)
keep one's eye in(idm) วัดจากสายตา, Syn. get in
keep one's eye on(idm) จับตามอง, See also: เฝ้ามอง, Syn. have on, watch over
keep one's hand in(idm) หมั่นฝึกฝน, Syn. get in
keep one's mind on(idm) มีสมาธิกับ, See also: สนใจ, มุ่งไปที่, เน้นที่, Syn. concentrate on, focus on
keep one's eyes off(idm) ละสายตาจาก
keep one's eyes open(idm) ทำให้ตื่น, See also: ทำให้ไม่หลับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keep one's principle(prep) ยึดมั่นในหลักการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep oneCan I keep one of your pictures?
keep oneIt's a kind of virtue to keep one's temper.
keep oneKeep one's hair on.
keep oneKeep one's head down.
keep oneOne most keep one's promises.
keep oneOne must always keep one's promise.
keep oneOne must keep one's promise.
keep oneOne should keep one's promise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาเก้าอี้(v) keep one's job, Syn. รักษาตำแหน่ง, Example: สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น
กู้หน้า(v) retrieve situation, See also: keep one's face, save one's face, Example: ไอบีเอ็มหวังว่าสินค้าตัวใหม่จะเข้ามากู้หน้าให้กับบริษัท, Thai Definition: ช่วยทำให้ชื่อเสียงคงดีอยู่, Notes: (ปาก)
ทรง(v) keep one's balance, See also: balance oneself, Example: เฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้าง, Thai Definition: ตั้งอยู่ได้
ข่มอารมณ์(v) control one's emotions, See also: keep one's emotions under control, Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก, Ant. ระเบิดอารมณ์, Example: เขาพยายามข่มอารมณ์ ระงับความโกรธ
ข่มอารมณ์(v) control one's emotions, See also: keep one's emotions under control, Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก, Ant. ระเบิดอารมณ์, Example: เขาพยายามข่มอารมณ์ ระงับความโกรธ
รักษาคำพูด(v) keep one's words, Syn. รักษาสัจจะ, Ant. ผิดคำพูด, Example: ชาวใต้นิยมนับถือนักเลง ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีบุคลิกพิเศษ มีน้ำใจ เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย รักษาคำพูด รักพวกพ้อง, Thai Definition: กระทำตามที่พูดไว้
รักษาคำพูด(v) keep one's words
ส่งกระแสจิต(v) send regards to, See also: keep one's regards to somebody, Example: เขานั่งทำสมาธิส่งกระแสจิตถึงแม่, Thai Definition: ส่งความนึกคิดติดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันโดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
กลับคำ[klap kham] (v, exp) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word  FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
ก้มหน้าทำมาหากิน[kom nā thammāhākin] (v, exp) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone
กู้หน้า[kū nā] (v, exp) EN: retrieve situation ; keep one's face ; save one's face ; salvage one's face  FR: sauver la face
ไม่ปรึกษาใคร[mai preuksā khrai] (v, exp) EN: keep one's own counsel
รักษาคำพูด[raksā khamphūt] (v, exp) EN: keep one's word  FR: tenir sa parole
รักษาสัตย์[raksā sat] (v, exp) EN: keep one's promise
ทรง[song] (v) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance  FR: rester tel quel
ถือสัตย์[theū sat] (v, exp) EN: keep one's word ; be faithful (to)
ไว้เล็บ[wai lep] (v, exp) EN: have long nails ; keep one's fingernail long

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
言を守る[げんをまもる, genwomamoru] (exp,v5r) to keep one's word [Add to Longdo]
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut [Add to Longdo]
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk [Add to Longdo]
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior) [Add to Longdo]
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune [Add to Longdo]
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover [Add to Longdo]
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery [Add to Longdo]
眉に唾を塗る;眉に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See 眉に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes [Add to Longdo]
面伏せ[おもてぶせ, omotebuse] (n,vs) being so embarrassed as to keep one's face down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top