ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juxta-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juxta, -juxta-, *juxta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juxta[PRF] ใกล้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juxtaข้างเคียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radicalตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ The Age of Dissonance (2009)
People may think it's irony but it's really just an unfortunate juxtaposition of events.ผู้คนคิดว่ามันเป็นการเหน็บแนมแต่มันแต่เหตุบังเอิญที่โชคไม่ดีเท่านั้นเอง The Bones on the Blue Line (2010)
I-I don't understand the juxtaposition.ฉัน... ฉันไม่เข้าใจการเปรียบเทียบนั่น The Predator in the Pool (2010)
This juxtaposition tells us there's more going on with him than we realize.เมื่อนำมาเทียบแบบนี้บอกเราได้ว่า มันมีอะไรเกี่ยวกับเขา มากกว่าที่เรารู้ Devil's Night (2010)
Behold--a photo of our masked vigilante juxtaposed with issues from my own Marvel collection.ดูซิ! รูปของนายหน้ากากศาลเตี้ยของเรา วางอยู่ข้างๆชุดหนังสือมาร์เวล ในคอลเลคชั่นของฉัน Heroes and Villains (2011)
The juxtaposition of funerals and a killing...การตีข่าวงศพและการฆ่า The Twist in the Plot (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top