ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juvenile delinquency

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juvenile delinquency-, *juvenile delinquency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juvenile delinquency[N] การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenile Delinquencyวัยรุ่น, การกระทำผิด, อาชญากรรมวัยรุ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juvenile delinquencyHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
juvenile delinquencyJuvenile delinquency is increasing.
juvenile delinquencyJuvenile delinquency is on the increase at a rapid pace.
juvenile delinquencyRecently juvenile delinquency has been on the rise.
juvenile delinquencyThe increase in juvenile delinquency is a serious problem.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[] (kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon) EN: juvenile delinquency   FR: délinquance juvénile [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[n. exp.] (kotmāi kīokap kān kratham khwāmphit khøng dek lae yaowachon) EN: law of juvenile delinquency   

Japanese-English: EDICT Dictionary
少年犯罪[しょうねんはんざい, shounenhanzai] (n) juvenile crime; juvenile delinquency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juvenile delinquency
      n 1: an antisocial misdeed in violation of the law by a minor
           [syn: {delinquency}, {juvenile delinquency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top