ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juvenile court

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juvenile court-, *juvenile court*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juvenile court[N] ศาลคดีเด็กและเยาวชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenile courtsศาลเยาวชนและครอบครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I also know your brother works for Juvenile Court.ฉันรู้ว่าน้องของนายทำงานที่ศาลเยาวชนนั่น X-Ray (2001)
Any more absences, and we're going to be seeing you in juvenile court.ถ้ายังขาดเรียนอยู่อีก Smoldering Children (2011)
Otherwise, we'll end up in juvenile court.ไม่งั้น เราต้องไปขึ้นศาลเยาวชน Smoldering Children (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลคดีเด็กและเยาวชน[N] juvenile court, Example: อีก 5 ปีธงก็จะมีอิสระแล้ว ธงคิดว่าระวางโทษของศาลคดีเด็กและเยาวชนคงไม่เกิน 5 ปี, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็กและเยาวชน
ศาลเด็ก[N] juvenile court, Example: ดร.สมชายเดินทางไปที่ศาลเด็กตั้งแต่เช้า, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็ก, Notes: (กฎหมาย)
ศาลเยาวชน[N] juvenile court, Example: ตำรวจนำตัวจำเลยซึ่งเป็นเด็กชั้นมัธยมไปขึ้นศาลเยาวชน, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเยาวชน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาลเด็ก[n. exp.] (sān dek) EN: Juvenile Court ; Children's Court   FR: tribunal de la jeunesse [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
少年審判所[しょうねんしんぱんじょ;しょうねんしんぱんしょ, shounenshinpanjo ; shounenshinpansho] (n) juvenile court [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juvenile court
      n 1: a court having jurisdiction over dependent and delinquent
           children

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top