ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juvenile

JH UW1 V AH0 N AH0 L   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juvenile-, *juvenile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juvenile[N] เด็กหนุ่มเด็กสาว, See also: ยุวชน, คนหนุ่มสาว, Syn. adolescent, youth, Ant. adult
juvenile[ADJ] ที่ทำตัวเหมือนเด็ก, Syn. babyish, childish
juvenile[ADJ] ที่อายุน้อย, See also: เยาว์, อ่อนวัย, เยาว์วัย, Syn. young, immature, youthful, Ant. mature, senile
juvenile court[N] ศาลคดีเด็กและเยาวชน
juvenile delinquent[N] เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด, Syn. young criminal
juvenile delinquency[N] การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juvenile(จู'วะไนลฺ) adj. เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน,อ่อนวัย,เยาว์,รุ่นเด็ก,เด็ก,ทารก. n. เยาวชน,เด็ก, See also: juvenilejuvenileness n. ดูjuvenile juvenility n. ดูjuvenile
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
juvenile(n) ยุวชน,วัยเด็ก,วัยเยาว์,เยาวชน,เด็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juvenile๑. -วัยเด็ก๒. วัยแรกรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenileอ่อนวัย, เยาว์วัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
juvenile cataractต้อแก้วตาวัยเด็ก, ต้อกระจกวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile insuranceการประกันชีวิตผู้เยาว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile offender; juvenile delinquentเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenileพจนานุกรมสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenileฮอร์โมนจูวีไนล์ [การแพทย์]
Juvenileในวัยเด็ก [การแพทย์]
Juvenile correctionsการแก้ไขเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Juvenile courtsศาลเยาวชนและครอบครัว [TU Subject Heading]
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenile Delinquencyวัยรุ่น, การกระทำผิด, อาชญากรรมวัยรุ่น [การแพทย์]
Juvenile delinquentsเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Juvenile detention homesสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [TU Subject Heading]
Juvenile dramaบทละครสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For Christ's sake, don't let some juvenile ethics problem... get in your way.ให้ตายเถอะ อย่าให้เรื่องพวกนี้ ทำให้นายไปไม่ถึงเป้าหมาย The Lawnmower Man (1992)
So he ends up raised in foster homes... juvenile facilities.จะถูกส่งตัวไปไว้โรงเลี้ยงเด็ก โตในสภาพนั้น Heat (1995)
- Juvenile intrusion!- เด็กๆขึ้นไปแล้ว! Toy Story (1995)
A year later, he lands in juvenile hall.อย่าห่วงเรื่องนั้นเลยนะ Valentine (2001)
It's your juvenile record. Fascinating reading.ข้อมูลความผิดเยาวชนสมัยนายยังเป็นเด็กน่ะ มันน่าชวนให้อ่านหรือเปล่า X-Ray (2001)
Because I also know your brother works for Juvenile Court.ฉันรู้ว่าน้องของนายทำงานที่ศาลเยาวชนนั่น X-Ray (2001)
I'm dealing with a juvenile.นี่ฉันกำลังคุยกับเด็กไม่รู้ประสารึไง Saw (2004)
No, we'd go to a juvenile detention home.ไม่หรอก เราคงได้อยู่แค่บ้านคุมความประพฤติ Sweet 18 (2004)
I thought juvenile records were sealed.ผมคิดว่าเป็นทัณฑสถานเด็กและเยาวชน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
You got juvenile written all over you.คุณได้รับอะไรที่เขียนถึงคุณมั้ย Saw II (2005)
Juvenile Reclamation Project for five years.โครงการฟื้นฟูเยาวชน... ...ตั้ง 5 ปีเลยรึ. - เวรกรรม. V for Vendetta (2005)
Well, it's not a jail. It's a juvenile detention center.มันไม่ใช่คุก เป็นแค่สถานกักกันเยาวชน Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juvenileHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
juvenileJuvenile delinquency is increasing.
juvenileJuvenile delinquency is on the increase at a rapid pace.
juvenileRecently juvenile delinquency has been on the rise.
juvenileThe increase in juvenile delinquency is a serious problem.
juvenileThe juvenile crimes are increasing recently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลคดีเด็กและเยาวชน[N] juvenile court, Example: อีก 5 ปีธงก็จะมีอิสระแล้ว ธงคิดว่าระวางโทษของศาลคดีเด็กและเยาวชนคงไม่เกิน 5 ปี, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็กและเยาวชน
ศาลเด็ก[N] juvenile court, Example: ดร.สมชายเดินทางไปที่ศาลเด็กตั้งแต่เช้า, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็ก, Notes: (กฎหมาย)
ศาลเยาวชน[N] juvenile court, Example: ตำรวจนำตัวจำเลยซึ่งเป็นเด็กชั้นมัธยมไปขึ้นศาลเยาวชน, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเยาวชน, Notes: (กฎหมาย)
เยาวชน[N] youth, See also: juvenile, Example: เยาวชนพวกนี้เขาคุ้นกับท่านมาแต่งานอนุสรณ์อยุธยาแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมิใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[] (kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon) EN: juvenile delinquency   FR: délinquance juvénile [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[n. exp.] (kotmāi kīokap kān kratham khwāmphit khøng dek lae yaowachon) EN: law of juvenile delinquency   
กระทง[adj.] (krathong) EN: pubescent ; juvenile   
หนุ่ม [adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish   FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
อ่อนเยาว์[adj.] (øn yao) EN: be young ; be juvenile   
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding   FR: adolescent ; jeune ; juvénile
ศาลเด็ก[n. exp.] (sān dek) EN: Juvenile Court ; Children's Court   FR: tribunal de la jeunesse [m]
สาว[adj.] (sāo) EN: young ; adolescent ; juvenile ; youthful   FR: jeune
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile   FR: adolescent [m] ; jeune [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUVENILE    JH UW1 V AH0 N AH0 L
JUVENILE    JH UW1 V AH0 N AY2 L
JUVENILES    JH UW1 V AH0 N AH0 L Z
JUVENILES    JH UW1 V AH0 N AY2 L Z
JUVENILE'S    JH UW1 V AH0 N AH0 L Z
JUVENILE'S    JH UW1 V AH0 N AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juvenile    (n) ʤˈuːvənaɪl (jh uu1 v @ n ai l)
juveniles    (n) ʤˈuːvənaɪlz (jh uu1 v @ n ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster, #2,578 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendgericht {n}juvenile court [Add to Longdo]
Jugendkriminalität {f}juvenile delinquency [Add to Longdo]
Kinderfahrrad {n}juvenile bicycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
ジュベナイル[, jubenairu] (n,adj-no) juvenile [Add to Longdo]
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length) [Add to Longdo]
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
教護[きょうご, kyougo] (n,vs) juvenile reform [Add to Longdo]
教護院[きょうごいん, kyougoin] (n) reform school; juvenile reformatory [Add to Longdo]
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
子ぎつね;子狐;小狐[こぎつね, kogitsune] (n) fox cub; little fox; small fox; juvenile fox [Add to Longdo]
子供保険[こどもほけん, kodomohoken] (n) juvenile insurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juvenile
   adj 1: of or relating to or characteristic of or appropriate for
       children or young people; "juvenile diabetes"; "juvenile
       fashions"
   2: displaying or suggesting a lack of maturity; "adolescent
     insecurity"; "jejune responses to our problems"; "their
     behavior was juvenile"; "puerile jokes" [syn: {adolescent},
     {jejune}, {juvenile}, {puerile}]
   n 1: a young person, not fully developed [syn: {juvenile},
      {juvenile person}] [ant: {adult}, {grownup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top