ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juv

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juv-, *juv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juvie[SL] เป็นเด็ก, See also: เกี่ยวกับเด็ก
juvie[SL] เด็กวัยรุ่น (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
juvenile[N] เด็กหนุ่มเด็กสาว, See also: ยุวชน, คนหนุ่มสาว, Syn. adolescent, youth, Ant. adult
juvenile[ADJ] ที่ทำตัวเหมือนเด็ก, Syn. babyish, childish
juvenile[ADJ] ที่อายุน้อย, See also: เยาว์, อ่อนวัย, เยาว์วัย, Syn. young, immature, youthful, Ant. mature, senile
juvenilia[N] ผลงานหรืองานเขียนของเยาวชน
juvenescent[ADJ] ที่ยังอ่อนเยาว์, See also: ที่ยังเยาว์วัย, Syn. youthful
juvenile court[N] ศาลคดีเด็กและเยาวชน
juvenile delinquent[N] เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด, Syn. young criminal
juvenile delinquency[N] การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juvabbr. juvenile
juvenescent(จูวะเนส'ซันทฺ) adj. เยาว์,อ่อนวัย,เป็นหนุ่มเป็นสาว,ซึ่งมีอำนาจทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออ่อนวัย., See also: juvenescence n.
juvenile(จู'วะไนลฺ) adj. เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน,อ่อนวัย,เยาว์,รุ่นเด็ก,เด็ก,ทารก. n. เยาวชน,เด็ก, See also: juvenilejuvenileness n. ดูjuvenile juvenility n. ดูjuvenile
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
rejuvenate(รีจู'วะเนท) vt. ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก,ฟื้นคืน,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: rejuvenation n. rejuvenative adj. rejuvenator n., Syn. revitalize,refresh

English-Thai: Nontri Dictionary
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
juvenile(n) ยุวชน,วัยเด็ก,วัยเยาว์,เยาวชน,เด็ก
rejuvenate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น,ทำให้หนุ่มขึ้น,ชุบตัว
rejuvenation(n) การชุบตัวใหม่,การทำให้หนุ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juvenile๑. -วัยเด็ก๒. วัยแรกรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenileอ่อนวัย, เยาว์วัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
juvenile cataractต้อแก้วตาวัยเด็ก, ต้อกระจกวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile insuranceการประกันชีวิตผู้เยาว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile offender; juvenile delinquentเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenileพจนานุกรมสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenileฮอร์โมนจูวีไนล์ [การแพทย์]
Juvenileในวัยเด็ก [การแพทย์]
Juvenile correctionsการแก้ไขเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Juvenile courtsศาลเยาวชนและครอบครัว [TU Subject Heading]
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenile Delinquencyวัยรุ่น, การกระทำผิด, อาชญากรรมวัยรุ่น [การแพทย์]
Juvenile delinquentsเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Juvenile detention homesสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [TU Subject Heading]
Juvenile dramaบทละครสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juvHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
juvJuvenile delinquency is increasing.
juvJuvenile delinquency is on the increase at a rapid pace.
juvRecently juvenile delinquency has been on the rise.
juvThe increase in juvenile delinquency is a serious problem.
juvThe juvenile crimes are increasing recently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลคดีเด็กและเยาวชน[N] juvenile court, Example: อีก 5 ปีธงก็จะมีอิสระแล้ว ธงคิดว่าระวางโทษของศาลคดีเด็กและเยาวชนคงไม่เกิน 5 ปี, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็กและเยาวชน
ศาลเด็ก[N] juvenile court, Example: ดร.สมชายเดินทางไปที่ศาลเด็กตั้งแต่เช้า, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็ก, Notes: (กฎหมาย)
ศาลเยาวชน[N] juvenile court, Example: ตำรวจนำตัวจำเลยซึ่งเป็นเด็กชั้นมัธยมไปขึ้นศาลเยาวชน, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเยาวชน, Notes: (กฎหมาย)
เยาวชน[N] youth, See also: juvenile, Example: เยาวชนพวกนี้เขาคุ้นกับท่านมาแต่งานอนุสรณ์อยุธยาแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมิใช่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[] (kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon) EN: juvenile delinquency   FR: délinquance juvénile [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[n. exp.] (kotmāi kīokap kān kratham khwāmphit khøng dek lae yaowachon) EN: law of juvenile delinquency   
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant   
กระทง[adj.] (krathong) EN: pubescent ; juvenile   
หนุ่ม [adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish   FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
อ่อนเยาว์[adj.] (øn yao) EN: be young ; be juvenile   
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding   FR: adolescent ; jeune ; juvénile
ศาลเด็ก[n. exp.] (sān dek) EN: Juvenile Court ; Children's Court   FR: tribunal de la jeunesse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUVE    JH UW1 V
JUVENILE    JH UW1 V AH0 N AH0 L
JUVENILE    JH UW1 V AH0 N AY2 L
JUVENILES    JH UW1 V AH0 N AH0 L Z
JUVENILES    JH UW1 V AH0 N AY2 L Z
JUVENILE'S    JH UW1 V AH0 N AH0 L Z
JUVENILE'S    JH UW1 V AH0 N AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juvenile    (n) ʤˈuːvənaɪl (jh uu1 v @ n ai l)
juveniles    (n) ʤˈuːvənaɪlz (jh uu1 v @ n ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster, #2,578 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
アジュバント[, ajubanto] (n) adjuvant [Add to Longdo]
ジュベナイル[, jubenairu] (n,adj-no) juvenile [Add to Longdo]
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length) [Add to Longdo]
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
回春[かいしゅん, kaishun] (n) return of spring; rejuvenation [Add to Longdo]
回春剤[かいしゅんざい, kaishunzai] (n) rejuvenating agent [Add to Longdo]
教護[きょうご, kyougo] (n,vs) juvenile reform [Add to Longdo]
教護院[きょうごいん, kyougoin] (n) reform school; juvenile reformatory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top