ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jutland

JH AH1 T L AH0 N D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jutland-, *jutland*, jutlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jutland[N] คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ, Syn. Jylland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jutland(จัท'แลนด) n. แหลมที่ประกอบด้วยเดนมาร์ก., Syn. jylland

CMU English Pronouncing Dictionary
JUTLAND    JH AH1 T L AH0 N D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jutland
   n 1: peninsula in northern Europe that forms the continental
      part of Denmark and a northern part of Germany [syn:
      {Jutland}, {Jylland}]
   2: an indecisive naval battle in World War I (1916); fought
     between the British and German fleets off the northwestern
     coast of Denmark [syn: {Jutland}, {battle of Jutland}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Jutland ( JH AH1 T L AH0 N D)

 


  

 
Jutland
 • คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ[Lex2]
 • (จัท'แลนด) n. แหลมที่ประกอบด้วยเดนมาร์ก. ###S. jylland [Hope]
 • /JH AH1 T L AH0 N D/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Jutland, jut land, jut-land, Jutland's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top