ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justifier

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justifier-, *justifier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justifier[N] ผู้ที่ออกมาแก้ตัว, See also: ผู้แก้ต่าง, ผู้ที่แสดงเหตุผลแก้ตัว, Syn. vindicator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justifier
   n 1: a person who argues to defend or justify some policy or
      institution; "an apologist for capital punishment" [syn:
      {apologist}, {vindicator}, {justifier}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

justifier

 


  

 
justifier
 • ผู้ที่ออกมาแก้ตัว: ผู้แก้ต่าง, ผู้ที่แสดงเหตุผลแก้ตัว [Lex2]
 • (จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
justified, justifies, justify

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top