ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justified

JH AH1 S T AH0 F AY2 D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justified-, *justified*, justifi, justifie
English-Thai: Longdo Dictionary
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
And he's basically there to make it seem they're justified... in firing somebody, because they couldn't just come out and say that, could they?ใครควรจะโดนไล่ออก เพราะไม่มีปากมีเสียง.. American Beauty (1999)
And the way you're acting, they'll be completely fucking justified.และการกระทำของคุณ ก็สมแล้วที่จะลงมือ Crash (2004)
I'm gonna go with my badge held high and then to my house justified... because it's my life.ผมจะนอนตายกอดเหรียญกล้าหาญของผม แล้วจากนั้นเพื่อเป็นเกียรติแด่วงค์ตระกูลของผม... เพราะมันเป็นชีวิตของผม Mr. Monk Gets Fired (2004)
From this point of view, Kira's killing seems to be justified.จากความเห็นนี้ การฆ่าคนของคิระดูเหมือนเป็นการแอบอ้าง Death Note: The Last Name (2006)
You know, when I checked up on you, I was half-hoping to find something to make me feel justified in kicking your ass out.เธอรู้นะ ตอนที่ฉันตรวจสอบเรื่องของเธอ ฉันหวังอยู่ครึ่งนึงว่าจะหาบางอย่าง ที่จะทำให้ฉันรู้สึกคิดถูกที่จะไล่เธอออกไป Charlie Bartlett (2007)
- And justified.- ใช่ และสาสม The Brave One (2007)
Justified or not, the men no longer ha faith in me.ยุติธรรมหรือไม่ ไอ้พวกนั้นมันไม่ศรัทธาฉันอีกแล้ว Vamonos (2007)
Never think that war, no matter how necessary, nor how justified is not a crime.ไม่ว่ามันจะมีความจำเป็น หรือมีความชอบธรรมขนาดไหน สงครามก็คืออาชญากรรมดีๆนี่เอง เออร์เนส เฮมมิ่งเวย์ Mayhem (2008)
I'm afraid her fears are well justified.ผมเกรงว่าความกลัวของเธอถูกต้องแล้ว The Bank Job (2008)
We are completely justified here.เราได้รับความยุติธรรมกันทั้งคู่นะ Would I Think of Suicide? (2009)
Howard is perfectly justified in seeking out the optimum mate for the propagation of his genetic line.ฮาวเวิร์ดกำลังมองหา คู่ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อทำการขยาย สายพันธ์ของเขา The Vengeance Formulation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justifiedThe boy more than justified the favourable opinion they had formed of him.
justifiedYou are quite justified in answering him back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttitham) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified   FR: inéquitable ; injuste
ปราศจากเหตุผล[X] (prātsajāk hētphon) EN: without reason ; unjustified   FR: sans raison ; injustifié

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTIFIED    JH AH1 S T AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justified    (v) ʤˈʌstɪfaɪd (jh uh1 s t i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gerechtfertigt {adj} | gerechtfertigter | am gerechtfertigstenjustified | more justified | most justified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] (n,vs) right-aligned; right-justified [Add to Longdo]
右詰め[みぎづめ, migidume] (n) right justified [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] (n,vs) left-aligned; left-justified [Add to Longdo]
左詰め[ひだりづめ, hidaridume] (n) left justified [Add to Longdo]
頭末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] (n) {comp} justified [Add to Longdo]
独善[どくぜん, dokuzen] (n) self-righteousness; self-justified [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
頭末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  justified
      adj 1: having words so spaced that lines have straight even
             margins

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top