ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justice of the peace

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justice of the peace-, *justice of the peace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justice of the peace[N] เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ, Syn. magistrate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A future justice of the peace shouldn't be resorting to fist fights.อนาคตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไม่ควรรำหมัดรำมวยนะ The City of Violence (2006)
You have to talk to the justice of the peace at 10:00 about our vows--นายควรจะไปพูดกับความยุติธรรมอะไีรของนายนั้นน่ะ เกี่ยวกับคำสาบาน เวลา10โมงเช้า... Cloverdale (2010)
- The date is TBD, but I can assure all of you that we're gonna have a very simple and elegant ceremony at the Justice of the Peace, which all of you are invited to.แต่ชั้นรับประกัน\ พวกเธอทุกคนว่า เราจะจัดพิธีที่เรียบง่าย และงดงาม ที่ สภาแห่งสันติสุข Heart (2012)
At the Justice of the Peace, at the Lima Municipal Center.ที่ "ห้องความยุติธรรมและความสงบสุข" ที่ศูนย์เทศบาล ลิม่า On My Way (2012)
When the Justice of the Peaceเมื่อตอนที่ ท่าน นายกเทศบาล ออกมากล่าวว่า On My Way (2012)
Carol, you will distract the Justice of the Peace with your feminine wiles.แครอล คุณต้องไปหลอกล่อ ท่าน นายกเทศบาล ด้วยเสน่ห์ของคุณ On My Way (2012)
Now it doesn't have to be a Justice of the Peace quickie.ตอนนี้มันยังไม่ถูกต้องนักสำหรับการจู๋จี๋ไวไฟ Big Brother (2012)
We're getting married the day after tomorrow, just me and Jane and the Justice of the Peace.เราจะแต่งงานวันมะรืนนี้แล้ว แค่พี่กับเจน และผู้พิพากษาศาลแขวง Brown Shag Carpet (2015)
What is the Justice of the Peace's name?What is the Justice of the Peace's name? Brown Shag Carpet (2015)
"and bring him before any justice of the peace"และนำเขาไปได้ก่อนที่ผู้พิพากษา Free State of Jones (2016)
We don't need a justice of the peace.เราไม่ต้องการบาทหลวงใด Rules Don't Apply (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  justice of the peace
      n 1: a local magistrate with limited powers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top