ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

just in case

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just in case-, *just in case*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just in case(idm) ในกรณีของ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
just in caseGet hold of the rail just in case.
just in caseHave something just in case.
just in caseI looked around for a weapon just in case.
just in caseInsurance is a good idea - just in case.
just in caseLet's take an X-ray just in case.
just in caseMake that floppy uncopyable, just in case.
just in casePerhaps I should take an umbrella with me just in case.
just in caseThey set out with a guide just in case they lost their way.
just in caseTry to keep in touch with me, just in case.
just in caseYou'd better take your umbrella, just in case it rains.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, / ] just in case; if by any chance; contingency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit [Add to Longdo]
万一のため[まんいちのため, man'ichinotame] (exp) just in case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 just in case
   adv 1: if there happens to be need; "in case of trouble call
       911"; "I have money, just in case" [syn: {in case}, {just
       in case}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top