ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jus sanguines

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jus sanguines-, *jus sanguines*, jus sanguine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jus sanguines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jus sanguines*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jus sanguinis (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยสายโลหิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus sanguinis (L.)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jus sanguinis (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักสายโลหิต [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามสายโลหิต[n. exp.] (kotmāi thī kamnot sanchāt tām sāi lōhit) EN: jus sanguinis   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top