ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juristic person

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juristic person-, *juristic person*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juristic personn. นิติบุคคล, Syn. person

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juristic personนิติบุคคล [ดู legal person] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juristic personนิติบุคคล [ดู legal person] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
juristic person, legal personนิติบุคคล [การทูต]
Juristic personsนิติบุคคล [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิติบุคคล[n.] (nitibukkhon) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body   FR: personne juridique [f]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
法人[ほうじん, houjin] Thai: นิติบุคคล English: juristic person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top