ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juristic act

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juristic act-, *juristic act*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juristic actn. นิติกรรม,การกระทำของบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงยุติหรือมีผลต่อนิติ,สัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juristic actนิติกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juristic actsนิติกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายลักษณะนิติกรรม[n. exp.] (kotmāi laksana nitikam) EN: juristic act   
นิติกรรม[n.] (nitikam) EN: legal act ; juristic act : legal transaction   FR: acte légal [m]
นิติกรรมฝ่ายเดียว[n. exp.] (nitikam fāi dīo) EN: unilateral juristic act ; unilateral act   
นิติกรรมสองฝ่าย[n. exp.] (nitikam søng fāi) EN: bilateral juristic act ; bilateral act   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top