ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jurassic

JH UH0 R AE1 S IH0 K   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurassic-, *jurassic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jurassic[ADJ] เกี่ยวกับยุคเมโสโซอิคที่มีไดโนเสาร์ นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อ 190-140 ล้านปีก่อน, See also: จูราสสิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurassic(จูแรส'ซิค) adj. เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ135-180ล้านปีก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jurassic Periodยุคจูแรสซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurassic Periodระยะจูรัสสิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This book's from the Jurassic age!หนังสือนี่มาจากยุคจูราสิค Formula 17 (2004)
Dinosaurs! Like, everyone saw Jurassic Park.ไดโนเสาร์ เพราะทุกๆคนเคยดูจูระสิก พาร์ดกันมาแล้ว. The House Bunny (2008)
I didn't know that he was some sort of jurassic gigolo.ฉันไม่รู้ว่าเขาเคยเป็น หนุ่มหากินยุคไดโนเสาน่ะ The Chase (2010)
It's Jurassic Park.เรื่องจูราสสิค พาร์ค One Day (2011)
- Jurassic Park?- Jurassic Park เหรอ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JURASSIC    JH UH0 R AE1 S IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侏罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, / ] Jurassic (geological period 205-140m years ago), #47,203 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマラサウルス[, kamarasaurusu] (n) Camarasaurus (genus of Jurassic dinosaurs) (lat [Add to Longdo]
ジュラ紀[ジュラき, jura ki] (adj-na,n,adj-no) Jurassic Period; Jurassic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jurassic
   adj 1: of or relating to or denoting the second period of the
       Mesozoic era
   n 1: from 190 million to 135 million years ago; dinosaurs;
      conifers [syn: {Jurassic}, {Jurassic period}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top