ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junto

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junto-, *junto*
Possible hiragana form: じゅんと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junto(n) กลุ่มที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. cabal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal

English-Thai: Nontri Dictionary
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際標準図書番号[こくさいひょうじゅんとしょばんごう, kokusaihyoujuntoshobangou] (n) International Standard Book Number; ISBN [Add to Longdo]
準年寄り;準年寄[じゅんとしより, juntoshiyori] (n) temporary sumo coaching status for retired wrestler [Add to Longdo]
順当[じゅんとう, juntou] (adj-na,n) proper; right; reasonable; (P) [Add to Longdo]
単純踏歩変換[たんじゅんとうほへんかん, tanjuntouhohenkan] (n) simple change (horse gait) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junto
      n 1: a clique (often secret) that seeks power usually through
           intrigue [syn: {cabal}, {faction}, {junto}, {camarilla}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top