ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junta

HH UH1 N T AH0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junta-, *junta*
Possible hiragana form: じゅんた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junta[N] รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The leader of the former junta that controlled their country is here, seeking political asylum., เรื่องของเรื่องคือ อดีตหัวหน้าสภาฯ ของแต่ละประเทศ... ตอนนี้อยู่ที่นี่ ...ฐานะผู้ลี้ภัย Ghost in the Shell (1995)
Thousands were killed by the Junta.Thousands were killed by the Junta.. Rambo (2008)
leader Pramod Juntasa was found dead in his pool last night.นายใหญ่ ปราโมทย์ จุนธสา ตายในสระเมื่อคืนนี้ Bangkok Dangerous (2008)
Junta Nakama (Kansai Johnny's Jr.)Junta Nakama (Kansai Johnny's Jr. ) Gokusen: The Movie (2009)
- Thank you. - Make yourself at home. I want you to meet the junta that actually runs DC.- ทำตัวตามสบายนะจ้ะ ฉันอยากให้คุณรู้จักกับกลุ่มที่ดูแลงาน Beirut Is Back (2012)
Okay, everybody together. Juntas, huh?ได้ The Dog (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNTA    HH UH1 N T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junta    (n) ʤˈʌntə (jh uh1 n t @)
juntas    (n) ʤˈʌntəz (jh uh1 n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junta {f}junta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
準体言[じゅんたいげん, juntaigen] (n) {ling} secondary substantive (inflectable word or phrase that acts as an uninflectable within a sentence) [Add to Longdo]
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase [Add to Longdo]
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty [Add to Longdo]
単純タンパク質;単純蛋白質[たんじゅんタンパクしつ(単純タンパク質);たんじゅんたんぱくしつ(単純蛋白質), tanjun tanpaku shitsu ( tanjun tanpaku shitsu ); tanjuntanpakushitsu ( tanjun tanpa] (n) simple protein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junta
      n 1: a group of military officers who rule a country after
           seizing power [syn: {military junta}, {junta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top