ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junoesque

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junoesque-, *junoesque*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Junoesque    (j) ʤˌuːnouˈɛsk (jh uu2 n ou e1 s k)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Junoesque
      adj 1: suggestive of a statue [syn: {Junoesque}, {statuesque}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

junoesque

 


  

 
junoesque
  • (จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า [Hope]
  • (j) /ʤˌuːnɒu'ɛsk/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Junes, Juno's, junkies, Junie's, Juniors, juniors, Jones, juncos, June's, Juneau's, Junkers, junco's, junkers, Junker, junker, jounces, junks, Janos, Jun's, junkie's, Jone's, Jung's, junk's, Jeno's, canoes, Janos's, Junker's, Janie's, Jonie's, Junia's, Jane's, gunge's, canoe's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top