ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junkyard

JH AH1 NG K Y AA2 R D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junkyard-, *junkyard*, junkyar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junkyard[N] สถานที่เก็บของเก่า, Syn. scarpyard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
junkyard (n ) ป่าช้ารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's simple! All we do is change the fuel and this junkyard for our lives!เพียงแต่แลกน้ำมันเพื่อชีวิตเราเท่านั้น The Road Warrior (1981)
We have to fill up at the junkyard. My dad said it's a safe well.เราต้องไปเติมให้เต็ม ที่ลานขยะ พ่อฉันบอกว่ามันเป็นหลุมหลบภัย Stand by Me (1986)
Quidacioluo's is at the end of that little road that goes by the junkyard.ควิดาเซียโล อยู่สุดถนนเล็กๆ นั่น อยู่ใกล้ๆ ลานขยะ Stand by Me (1986)
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!" Stand by Me (1986)
Vern didn't just mean being off limits inside the junkyard or fudging on our folks or going on a hike up the railroad tracks to Harlow.เวิร์นไม่ได้หมายถึงแค่ที่มาอยู่ในลานขยะ หรือโกหกพ่อแม่ของพวกเรา หรือล่องตามรางรถไฟไปฮาร์โลว ที่เขาหมายถึง แต่ Stand by Me (1986)
We'd better go get the food. Junkyard opens at 3:00.เราไปหาข้าวกินกันดีกว่า ลานขยะเปิดตอนบ่ายสาม Stand by Me (1986)
You remember that day at the junkyard when we were kids?uh... that day at the junkyard when we were kids? The Butterfly Effect (2004)
His father's got one foot in the junkyard and if they can't find new parts for him, he's only got a few miles left.และถ้ายังหาอะไหล่มาเปลี่ยนไม่ได้ ก็คงเหลือายุใช้งานอีกแค่ไม่กี่ไมล์ Robots (2005)
I think that it is gonna be one sad-ass day up here in Farmerville when they haul all your hard work off to the junkyard.ฉันคิดว่ามันคงเป็นวันที่เศร้ามากวันนึง ในฟาร์มเมอร์วิล... ...ตอนที่พวกเขาฉุดนายลงมาจากสิ่งที่ทำ The Astronaut Farmer (2006)
Have them come get that rocket and take it to the junkyard.ให้พวกเขาไปที่จรวดแล้วเอามันไปทิ้งซะ The Astronaut Farmer (2006)
A junkyard? Let me guess, you picked this place?สุสานรถเก่างั้นเหรอ ให้ผมเดานะ คุณเป็นคนเลือกที่นี่สินะ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Junkyard drone.พูดเสียงพึมๆ JunkyardTransformers: Revenge of the Fallen (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKYARD    JH AH1 NG K Y AA2 R D
JUNKYARDS    JH AH1 NG K Y AA2 R D Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junkyard
      n 1: a field where junk is collected and stored for resale

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top