ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junker

JH AH1 NG K ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junker-, *junker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junker[N] รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want you driving around in some junker.ฉันไม่อยากให้เธอขับรถไปด้วย รถโทรมๆ My Blueberry Nights (2007)
We're taking this junker?เราจะบินด้วยยานนั้นแน่เหรอ? Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'll be surprised if he even makes it to Tatooine in that junker.ข้าคงประหลาดใจมาก ถ้าเขาไปจนถึงทาทูอีนได้ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Let's go. Check those junkers over there.ไปกันเถอะ ไปค้นรถเก่าๆที่อยู่ทางนั้นเถอะ The Road (2009)
So, Dean, what's poor, dead Castiel doing in that junker out there?งั้น ดีน แคสที่น่าสงสารผู้ล่วงลับ ไปทำอะไรในขยะข้างนอกนั่น The Born-Again Identity (2012)
So, Dean, what's poor, dead Castiel doing in that junker out there?เอาล่ะดีน แคสผู้น่าสงสารที่ตายไปแล้ว ไปทำอะไรอยู่ในรถเก่าๆ ข้างนอกนั่น? Reading is Fundamental (2012)
I'm just a junker, man. I was just checking stuff out.เก็บขยะขาย แค่มาดูว่าอะไร Guardians of the Galaxy (2014)
You don't look like a junker. You're wearing Ravager garb.เก็บขยะขาย ทำไมใส่ชุดราเวเจอร์ส Guardians of the Galaxy (2014)
Captain found this for you in a junker shop.กัปตันเจอนี่ขายเลหลัง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKER    JH AH1 NG K ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junker {m} (historisch)Junker [Add to Longdo]
Junker {m}; Landjunker {m}(country) squire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Junker
      n 1: member of the Prussian aristocracy noted especially for
           militarism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top