ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junk food

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junk food-, *junk food*, junk foo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junk food[N] อาหารขยะ, See also: อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง
junk food[SL] อาหารขยะ, See also: อาหารมีคุณค่าทางอาหารต่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you. I think we deserve a little junk food after the workout we had this morning.ฉันว่าฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ช่วยเพิ่มพลังให้เรา หลังจากเซ็กส์มาราธอนเมื่อเช้านี้นะ American Beauty (1999)
- I don't eat junk food.- ฉันไม่กินอาหารขยะ. Ice Age (2002)
It's junk foodมันเป็นอาหารขยะ Spygirl (2004)
All right, and eat junk food 'cause this is your one chance, but brush your teeth.นี่เป็นโอกาสเดียวของลูก\ ลูกกินขนมไร้สาระได้ แต่กินแล้วต้องแปรงฟันนะ Eagle Eye (2008)
Sat around a lot, ate a lot of junk food.เธอเคยแต่งงานรึเปล่า? Plaisir d'amour (2008)
eating junk food, wearing fake beards, and we found your costume in the garbage outside.สวมหนวดปลอม เราเห็นชุดนาย ในถังขยะด้านนอก Superhero Movie (2008)
Then what are you mad at? I gave the kids junk food?แล้วพี่โกรธอะไรล่ะ เพระผมให้เด็กๆทานโดนัทหรอ? Bedtime Stories (2008)
Allow your kids to eat all the junk food they want in our completely unsupervised Kid Zone!ให้เด็กๆได้สนุก และกินอาหารฟ้าสฟู้ดได้ไม่อั้น.. ในเขตปลอดคนดูแล.. สำหรับเด็กโดยเฉพาะ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Too much junk food.กินอาหารไม่มีประโยชน์มากเกินไป.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I am declaring a war on junk food.ฉันกำลังประกาศสงครามกับอาหารขยะน่ะ The Substitute (2010)
But let me know if you're going to stuff him with junk food.แต่บอกให้ผมรุ้ด้วยถ้าคุณจะให้เขากินอาหารขยะ The Spaghetti Catalyst (2010)
He's going to eat junk food.เขาจะต้องกินอาหารขยะ The Spaghetti Catalyst (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
ジャンクフード[, jankufu-do] (n) junk food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junk food
      n 1: food that tastes good but is high in calories having little
           nutritional value

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top