ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungle gym

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungle gym-, *jungle gym*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go play on the jungle gymไปเล่นไต่ราวก่อนเถอะ Saving Face (2004)
You used to chase him around the jungle gym.เธอเคยวิ่งไล่จับเขาในโรงยิมไง Now You Know (2007)
I live back here in the jungle gym.ฉันอยู่ที่นี่... ในสนามนี่เลย Let the Right One In (2008)
Beckett, everyone associated with this case is dead. Well, last time I checked, it was my life, not your personal jungle gym.เบคเคตต์,คนที่เกียวข้อง ในคดีนี้ต่างก็ตายแล้ว Rise (2011)
In 1994, a ten-year-old girl fell off a jungle gym at East End elementary and got a concussion.เฟรเดอริคล่ะ? N หมยความว่าไง? เขากำลังหาเธออยู่ A Moveable Beast (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jungle gym
      n 1: a structure of vertical and horizontal rods where children
           can climb and play

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top