ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungle cat

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungle cat-, *jungle cat*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- dexter is pure jungle cat.เด็กซ์เตอร์เนี่ย มันเป็นเสือซ่อนเล็บ Road Kill (2009)
They sense any weakness, they pounce like jungle cats.พวกเขารู้จุดอ่อน และจู่โจมเหมือนแมวป่า Easy A (2010)
I carved through that thick brush as fast as a jungle cat.ข้าใช้มันผ่านป่าที่หนาทึบมาได้ - ข้าวิ่งสุดฝีเท้าเหมือนกับแมวป่า Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
I'm a jungle cat.ฉันเป็นแมวป่า Cyber Threat (2011)
Jungle cat-- aah, jungle cat down!แมวป่า-- อา แมวป่าล้ม Cyber Threat (2011)
I lost to a small jungle cat. It seems that a tiger has to be called in.ข้าเสียให้กับแมวป่าเล็กๆตัวหนึ่ง ดูเหมือนว่าต้องเรียกเสือมาซะแล้ว Warrior Baek Dong-soo (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโก[N] tiger, See also: jungle cat, Syn. เสือ, Count unit: ตัว, Notes: กะเหรี่ยง
แมวป่า[N] wild cat, See also: jungle cat, Syn. เสือกระต่าย, เสือบอง, Example: แมวป่าและอีเห็นนั้นมีจมูกดมกลิ่นที่ดี, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle Cat   FR: chat sauvage [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jungle cat
      n 1: small Asiatic wildcat [syn: {jungle cat}, {Felis chaus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top