ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumpsuit

JH AH1 M P S UW2 T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumpsuit-, *jumpsuit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumpsuit[N] ชุดที่เสื้อและกางเกงเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกัน, See also:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glad to see the jumpsuit still fits.ดีใจด้วยนะที่ชุดนักโทษยังใส่ได้พอดีอะ The O.C. (2003)
Wait, what's up with the orange jumpsuits?เดี๋ยวนะ ทำไมใส่สีส้มเหมือนกันล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
UNR is making record profits... using toxic chemicals and you're sitting here in a jumpsuit, paying for their sins.UNR กำลังทำบันทึก เรื่องผลประโยชน์เรื่องใช้สารพิษ และคุณกำลังนั่งอยู่ที่นี่ เพื่อชดใช้แทนพวกเค้า I Knew You Were a Pig (2009)
They plead him out, he does five months picking up litter in an orange jumpsuit.พวกเขาต้องสู้คดีเอาเขาออกมาจนได้ เขาติดคุกไม่ถึง 5 เดือน Better Call Saul (2009)
We're going to burn these jumpsuits, right?เราต้องเผาชุดหมีนี่ด้วย, ใช่มั้ย? Chuck Versus the Predator (2009)
So what's up with you guys In the old dharma jumpsuits?เกิดอะไรขึ้น ทำไมนายสวมชุดของพวกธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
When they do, just smile, Step up, take your jumpsuits And work assignments.ตอนเค้าเรียกชื่อ ก็แค่ยิ้ม ออกไปรับชุดและรับมอบงาน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Wait. Dr. Brennan wants me to put on a jumpsuit and walk along a railroad track?เดี๋ยว ดร.แบรนเนนต้องการ ให้ผมใส่ชุดหมี The Plain in the Prodigy (2009)
So you're also flirting with an orange jumpsuit.งั้นเธอก็คงจะจีบกับ orange jumpsuit ด้วยสิงั้น The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
That's big talk for a woman standing in an orange jumpsuit with blisters on her feet.นั่นมันก็แค่คำโอ้อวดของผู้หญิงชุดส้มที่เท้าเต็มไปด้วยแผลพลุพองอย่างเธอ The Coffee Cup (2009)
Suspect: white male, six feet tall, yellow jumpsuit, red hair and shoes.ผู้ต้องหา เป็นผู้ชายผิวขาว สูง6ฟุต ใส่ชุดสีเหลือง,ผมแดงและรองเท้าสีแดง Logorama (2009)
You're gonna get a pink slip and an orange jumpsuit.นายจะได้ชุดหมีสีส้ม There's No Place Like Homecoming (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMPSUIT    JH AH1 M P S UW2 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンプスーツ[, janpusu-tsu] (n) jumpsuit [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jumpsuit
      n 1: one-piece garment fashioned after a parachutist's uniform
           [syn: {jump suit}, {jumpsuit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top