ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump-start

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump-start-, *jump-start*
English-Thai: Longdo Dictionary
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump-start[SL] การติดเครื่องยนต์โดยใช้แบตเตอรี่เครื่องยนต์ของรถคันอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jump-startingติดเครื่องด้วยการพ่นไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought of last summer, when we still hoped that if we put ourselves in some idyllic setting we'd somehow get rid of all the tension jump-start our marriage and rediscover why we fell in love in the first place.ผมคิดวถึงหน้าร้อนที่แล้ว ตอนที่เรายังมีความหวังอยู่... ... ตอนที่เราทำชีวิตของเรา ให้เรียบง่าย... ... เราละทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่าง... The Story of Us (1999)
Well, my grandfather died trying to jump-start a car.เอ่อ คุณตาของชั้นเสียเพราะพยายามจัมป์ แบตเตอรี่แบบนี้นี่แหละ 50 First Dates (2004)
You talk, we listen, and maybe throw in a little therapeutic collage, whatever helps jump-start the healing.ใช่ คุณพูด, เราฟัง อาจจะจ้างนักบำบัดด้วย อะไรก็ตามที่ช่วยเยียวยาได้ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
So,let's get a jump-start on the bay harbor butcher.ดังนั้นเรามาทำให้คดี เบย์ ฮาร์เบอร์ บุชเชอร์ คืบหน้าโดยเร็วให้ได้ An Inconvenient Lie (2007)
Working some bad mojo to jump-start your act.-เดี๋ยวนี้ เรารู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Jump-started the apocalypse.เริ่มต้นพิธีการวันพิพากษา On the Head of a Pin (2009)
You sons of bitches jump-started judgment day!ไอ้พวกลูกหมา แกทำให้เกิดวันล้างโลก Sympathy for the Devil (2009)
We need to jump-start the real sylar.เราต้องการดึง ไซล่าร์ ตัวจริงกลับมา Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Sons of bitches jump-started Judgment Day.ไอ้พวกลูกหมา แกทำให้เกิดวันล้างโลก Changing Channels (2009)
Just trying to get something to jump-start it.ก็แค่ลองทำบางอย่าง ให้มันเริ่มเคลื่อนที่ Devil (2010)
Like jump-starting a car.เหมือนเข็นรถสตาร์ทเครื่องยนต์ไง The Man from the Other Side (2010)
Because I'm not jump-starting date rapists.เพราะฉันไม่ใช่คนที่ชอบให้ท่าพวกนักข่มขืน The Psychology of Letting Go (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jump-start
   n 1: starting an automobile engine that has a weak battery by
      means of jumper cables to another car; "my battery was dead
      so I had to get a jumpstart from my neighbor" [syn:
      {jumpstart}, {jump-start}]
   v 1: start (a car engine whose battery is dead) by connecting it
      to another car's battery [syn: {jumpstart}, {jump-start},
      {jump}]
   2: start or re-start vigorously; "The Secretary of State intends
     to jumpstart the Middle East Peace Process" [syn:
     {jumpstart}, {jump-start}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top