ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump to it

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump to it-, *jump to it*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump to it[PHRV] รีบหน่อย, See also: เร็วเข้า, เร่งมือเข้า, Syn. hop to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jump to it! Clear this beach!เอาล่ะเตรียมตัวไล่คนไปจากหาด Gandhi (1982)
Jump to it! Jump to it, gentlemen!ฉันไม่ให้นายจับปืนแน่! King Kong (2005)
Just jump to it though, I ain't gotta all night. The bitch is on me.เปิดเร่งๆเลยเพื่อน กูไม่ค่อยมีเวลาว่ะ ยัยนั่นแม่งเล่นกูอยู่ Zack and Miri Make a Porno (2008)
You heard the Queen - jump to it.เจ้าได้ยินราชินีแล้ว - เริ่มได้เลย Arthur's Bane: Part One (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top