ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump to conclusion

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump to conclusion-, *jump to conclusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump to conclusion[IDM] ด่วนตัดสินใจ, See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป, Syn. rush to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Eliot's right, we can't just jump to conclusions.แต่ อีเลียตพูดถูก เราไปไม่ถึงไหน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
No, no, no. You shouldn't jump to conclusions.ไม่ ๆ ๆ อย่าเพิ่งทึกทักไปเร็วนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Before you jump to conclusions, let me explain.ก่อนที่ท่านจะด่วนสรุป โปรดฟังข้าอธิบายก่อน Mulan 2: The Final War (2004)
Let's not jump to conclusions.อย่าเพิ่งด่วนสรุป. Fantastic Four (2005)
Look, it's good, it's good, but let's please do not jump to conclusions.เอาล่ะ ดี ดีมาก /Nแต่อย่าเพิ่งโดดไปถึงบทสรุปเลย Compulsion (2005)
Gideon, rush to conclusions, jump to conclusions.กิเดียน เร่งหาบทสรุป/Nโดดหาบทสรุป Compulsion (2005)
I think it's best not to jump to conclusions.อย่าด่วนสรุปจะดีกว่า Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I'm just saying,we shouldt jump to conclusions.ฉันแค่อยากจะบอกว่า เราไม่ควรข้ามไปถึงบทสรุป Bad Seed (2009)
We must not jump to conclusions, sire.เราไม่ควรจะด่วนสรุป นะท่าน The Sorcerer's Shadow (2010)
Blake, let's not jump to conclusions.เบลค อย่าเพิ่งด่วนสรุป And Then There Were More (2011)
Well, let's not jump to conclusions.อย่าเพิ่งด่วนสรุป Always (2012)
And folks tend to jump to conclusions when they see two people who are supposed to be enemies acting like friends.และคนส่วนใหญ่มักสรุปเอาเอง เมื่อได้เห็นคนสองคน ที่น่าจะเป็นศัตรู แกล้งทำเป็นเพื่อนกัน Engagement (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump to conclusionBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
jump to conclusionDon't jump to conclusions.
jump to conclusionYou must not jump to conclusions.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top