ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump to

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump to-, *jump to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump to[PHRV] ข้ามไปที่, Syn. cut ahead to, cut to
jump to it[PHRV] รีบหน่อย, See also: เร็วเข้า, เร่งมือเข้า, Syn. hop to
jump to attention[IDM] รีบยืนทำความเคารพ, See also: รีบยืนเป็นระเบียบ, Syn. stand at
jump to conclusion[IDM] ด่วนตัดสินใจ, See also: รีบตัดสินใจเร็วเกินไป, Syn. rush to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jump to it! Clear this beach!เอาล่ะเตรียมตัวไล่คนไปจากหาด Gandhi (1982)
But Eliot's right, we can't just jump to conclusions.แต่ อีเลียตพูดถูก เราไปไม่ถึงไหน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
No, no, no. You shouldn't jump to conclusions.ไม่ ๆ ๆ อย่าเพิ่งทึกทักไปเร็วนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Before you jump to conclusions, let me explain.ก่อนที่ท่านจะด่วนสรุป โปรดฟังข้าอธิบายก่อน Mulan 2: The Final War (2004)
Let's not jump to conclusions.อย่าเพิ่งด่วนสรุป. Fantastic Four (2005)
Jump to it! Jump to it, gentlemen!ฉันไม่ให้นายจับปืนแน่! King Kong (2005)
Look, it's good, it's good, but let's please do not jump to conclusions.เอาล่ะ ดี ดีมาก /Nแต่อย่าเพิ่งโดดไปถึงบทสรุปเลย Compulsion (2005)
Gideon, rush to conclusions, jump to conclusions.กิเดียน เร่งหาบทสรุป/Nโดดหาบทสรุป Compulsion (2005)
Just jump to it though, I ain't gotta all night. The bitch is on me.เปิดเร่งๆเลยเพื่อน กูไม่ค่อยมีเวลาว่ะ ยัยนั่นแม่งเล่นกูอยู่ Zack and Miri Make a Porno (2008)
We're clear to make the jump to hyperspace.เราพร้อมจะกระโดดเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซ Star Wars: The Clone Wars (2008)
What makes you jump to that conclusion?เจสัน! Plaisir d'amour (2008)
Then why do you think he would jump to his death?งั้นทำไม่เขาโดดตึกตายล่ะ? The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump toBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
jump toDon't jump to conclusions.
jump toKarl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.
jump toYes. And its only a hop, skip and a jump to the nearest mall.
jump toYou must not jump to conclusions.

Japanese-English: EDICT Dictionary
決起(P);蹶起[けっき, kekki] (n,vs) jump to one's feet; stand up against; rising to action; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top