ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump over

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump over-, *jump over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump over[PHRV] กระโดดข้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ I Spit on Your Grave (1978)
Jump over. That's the Morava River.กระโดดข้าม นั่นคือแม่น้ำ Morava Idemo dalje (1982)
We jump over hoods.เรากระโดดข้ามเครื่องดูดควัน Showtime (2002)
You wanna jump over the wall?เธอจะกระโดดข้ามกำแพงนี่เหรอ? The Guy Was Cool (2004)
Are your feelings for Otani so small that you can't even jump over a fork?ความรู้สึกที่มีต่อโอทานิของเธอมันจิ๊บจ้อย เสียจนไม่กล้า้ปีนส้อมเชียวเหรอ? Lovely Complex (2007)
Amazing bit in Point Break where they jump over fences.ฉากตอนกระโดดข้ามรั้วมันส์ที่สุด Hot Fuzz (2007)
Jump over here? Yeah.ข้ามไปเลยเหรอ? My Sassy Girl (2008)
What, to just jump over?อะไรน่ะ... เพื่อไปที่นั่นหรอ ? The Greater Good (2010)
It's part of the OS, I'd have to jump over the code.ฉันต้องข้ามผ่านรห? ัส The Martian (2015)
We're gonna jump over the fire.โอเคนะ เราจะกระโดดไปบนไฟ Deepwater Horizon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump overHe saw the boy jump over the fence and run away.
jump overI am afraid to jump over the ditch.
jump overI'll try to jump over this stream on a horse.
jump overI saw a white dog jump over the fence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโดด[V] plunge in/into, See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip, Syn. โดด, กระโจน, Example: เธอร้อนมากจนอยากกระโดดลงไปในน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังเท้าทั้งคู่ถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น
ข้าม[V] skip, See also: jump over, Syn. ผ่าน, ข้ามๆ, Example: ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา, Thai definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛び越える;跳び越える[とびこえる, tobikoeru] (v1,vt) to jump over; to clear; to walk over (someone) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top