ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump out of

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump out of-, *jump out of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump out of[PHRV] กระโดดออกมาจาก, Syn. leap out of
jump out of one's skin[IDM] ตกใจ, See also: ประหลาดใจ, แปลกใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump out ofHe started to run very fast, so that people began to jump out of his way.
jump out ofJump out of the frying pan into the fire.

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛び下りる(P);飛び降りる(P);跳び降りる;飛降りる[とびおりる, tobioriru] (v1,vi) to jump down; to jump off; to jump from; to jump out of; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top