ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump in

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump in-, *jump in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump in[PHRV] กระโดดเข้าไป, Syn. leap in
jump in[PHRV] กระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่ง, See also: รีบทำ, กระโจนเข้าใส่, ฉวยโอกาสทันที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jump instructionคำสั่งกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd jump into the River Mersey, but it looks like rain.ฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำ เมอร์สี แค่ดูเหมือนว่าฝน Yellow Submarine (1968)
Jump in, we'll get my friends.กระโดดในเราจะได้รับเพื่อนของฉัน Yellow Submarine (1968)
Jump in, I'll make sure you head in the right direction, huh!เข้าใน ผมจะให้แน่ใจว่าคุณมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฮะ First Blood (1982)
Jump in here, soldier. We gotta bring in two more dumb fucks. Let's go.โดดขึ้นมาเลย ต้องไปจับอีก 2 ตัว เร็วเข้า Day of the Dead (1985)
He was so damn nice to me for pulling him out, he forgot I told him to jump in.เขาซาบซึ้งฉันมากที่ช่วยเอาไว้ ลืมไปเลยว่า ฉันบอกให้เขากระโดด Of Mice and Men (1992)
They'd strip, jump into the water and feel it with their Balls.เขาจะเปลือยร่างกระโจนลงน้ำ เพื่อสัมผัสกับมัน Rapa Nui (1994)
- Okay, Buzz, when I say go, we're gonna jump in the basket.- เอาล่ะ บัซ ถ้าฉันบอกให้ไป เราจะกระโดดเข้าไปในตะกร้านะ Toy Story (1995)
Jump in. Jump!กระโดดลงมาสิ กระโดด! Anastasia (1997)
What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.มันจะกระโดดจากอีกที่นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในจักรวาล Event Horizon (1997)
I'm going to jump in the shower. I'll be right with you.ผมอาบน้ำก่อนนะ เดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ As Good as It Gets (1997)
You let go, and I'm going to have to jump in there after you.ถ้าคุณปล่อยมือ ผมต้องโดดตามลงไปด้วย Titanic (1997)
I'm tempted to jump in the river. How bad can raw sewage be?ฉันล่ะอยากโดดลงแม่น้ำนี่จริงๆเลย แม่น้ำที่นี่สกปรกแค่ไหนกันเชียว? Brokedown Palace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump inGo jump in the lake.
jump inHe could not bring herself to jump into the water.
jump inHe was the first to jump into the world of computers at our company.
jump inHow brave of him to jump into the water to save the little girl!
jump inIt is dangerous to jump into a moving train.
jump inThe boy was about to jump into the lake.
jump inWe would run down to the lake and jump in.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheun rot) EN: jump in the car   FR: sauter dans la voiture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geh dahin, wo der Pfeffer wächst!Jump in the lake! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] (n) {comp} conditional jump instruction [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
飛び込む(P);飛込む[とびこむ, tobikomu] (v5m,vi) to jump in; to leap in; to plunge into; to dive; (P) [Add to Longdo]
飛越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] (n) {comp} jump instruction [Add to Longdo]
武者振り付く;武者振りつく[むしゃぶりつく, mushaburitsuku] (v5k) to jump into the fray [Add to Longdo]
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] (n) {comp} unconditional jump instruction [Add to Longdo]
躍り込む[おどりこむ, odorikomu] (v5m,vi) to jump into; to rush into [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction [Add to Longdo]
飛越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] jump instruction [Add to Longdo]
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top