ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump ball

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump ball-, *jump ball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump ball[N] ีการโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นกลางอากาศให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแย่งกันครองะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jump ball!จั้มพ์บอล Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Jump ball! No way! It's pizza on my Nike!ได้ไง มีพิซซ่าติดไนกี้ผม พิซซ่าเนี่ย Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンプボール[, janpubo-ru] (n) jump ball [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jump ball
   n 1: (basketball) the way play begins or resumes when possession
      is disputed; an official tosses the ball up between two
      players who jump in an effort to tap it to a teammate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top