ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump on-, *jump on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump on(phrv) กระโดดขึ้นไปบนยอด, See also: กระโดดขึ้นไปอยู่เหนือ
jump on(phrv) ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด, Syn. pick on
jump on the bandwagon(idm) เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ, Syn. climb on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... then jump on your belly, and bust your balloon.♪ แล้วก็โดดทับ ตะปบอึ๋ม ♪ Blazing Saddles (1974)
Put that magic jump on meร่ายเวทยมนต์ใส่ Labyrinth (1986)
Put that magic jump on meร่ายเวทยมนต์ใส่ Labyrinth (1986)
Our characters are obviously supposed to jump on each other.คาแรคเตอร์เรา แจ่มชัดที่จะโดดเข้าหากัน eXistenZ (1999)
Shall I just run and jump on you, or would you like some preliminary romancin' ?อยากให้ฉันโดดเข้าใส่คุณเลย... ...หรือว่าเล้าโลมคุณก่อน The Legend of Bagger Vance (2000)
I was about to head over to Lake Thompson, to get a jump on the bass.ผมกำลังจะไปตกปลาที่ทะเลสาปพอดี Frailty (2001)
Jump on my back and relax the whole way.โดดขึ้นหลังฉันแล้วทำตัวตามสบาย Ice Age (2002)
You can get back on the case and get a jump on g2.ลุงจะได้กลับเข้าทำคดีและ เขี่ย จี2ตกขอบ Inspector Gadget 2 (2003)
Then I could get back on the case and get the jump on g2.แล้วฉันจะได้กลับทำคดีและ เขี่ย จี2ตกขอบ Inspector Gadget 2 (2003)
Let's get in my car and drive to New York and jump on the first plane to London.ไปขึ้นรถฉันและขับไปนิวยอร์ค แล้วก็กระโดดขึ้นเครื่องบินลำแรกเพื่อกลับไปลอนดอนเถอะ Hope Springs (2003)
Jump on her when she's drunk Hey, listenแกก็ลงมือตอนที่เธอเมาแล้วสิ Spygirl (2004)
Now, you've got a 24-hour jump on us, Lieutenant.เอาล่ะ ตอนนี้พวกคุณมีเวลา 24 ชั่วโมงนะ The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump onHe had the jump on me.
jump onIt is dangerous to jump onto a moving train.
jump onThe young men of Japan are apt to jump on the bandwagon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดหน้า[tatnā] (v) EN: cut in front (of) ; pass in front ; cut s.o. out ; edge s.o. out ; get the jump on s.o.

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jump on
   v 1: get up on the back of; "mount a horse" [syn: {hop on},
      {mount}, {mount up}, {get on}, {jump on}, {climb on},
      {bestride}] [ant: {get off}, {hop out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top