ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jukebox

JH UW1 K B AA2 K S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jukebox-, *jukebox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jukebox[N] ตู้เพลง (เล่นโดยการหยอดเหรียญ), Syn. nickelodeon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jukebox(จูค'บอคซฺ) n. ตู้เพลง (เล่นโดยการหยอดเหรียญ) -S.juke

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Throw a nickel in the jukebox Then we start to rockโยนนิกเกิลในตู้เพลงจากนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะร็อค Pulp Fiction (1994)
[ Jukebox ] To Lonesome Town[Jukebox] เพื่อเมืองเหงา Pulp Fiction (1994)
Turn off the jukebox.การต่อสู้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ Fight Club (1999)
Except for the jukebox in the bathroom. That was for Peter.เว้นแต่ตู้เพลงที่ห้องน้ำ อันนั้นเพื่อตัวเอง Death Has a Shadow (1999)
Why have a jukebox in the john if your wife's mad at you?ตู้เพลงในห้องน้ำก็ไร้ค่า ถ้าเมียงอนอย่างนี้ Death Has a Shadow (1999)
(On jukebox) Man, it's a hot oneผู้ชาย เป็นสิ่งที่เร่าร้อน Love Actually (2003)
- What? ! - The jukebox!ฉันเลยตัดสินใจไม่อยู่ซะเลย Shaun of the Dead (2004)
I'm gonna wait until she goes to the bathroom, then I'll strategically place myself by the jukebox so that...แล้วฉันก็จะไปยืนอยู่แถวๆ ตู้เพลง เฮ้เธอ เคยเจอเท็ดรึยัง? Pilot (2005)
There was this guy who kept playing Billy Joel's leave a tender moment alone on the jukebox.มีหนุ่มคนหนึ่งเล่นเพลงleave a tender moment ของ\\\"บิลลี่ โจเอล\\\"\ ที่ตู้เพลง Birthmarks (2008)
Adults, they get respect... but they also get the back of they head grabbed and their face pushed through jukeboxes.และผู้ใหญ่รับได้กับการโดนจับหน้าอัดตู้เพลง โอเค ทำไมเราไม่มาเรียนคำว่า "ตู้เพลง" ในภาษาสเปนกันเลยล่ะ? Pilot (2009)
And don't test her on that, because that thing about the jukebox... was way too specific to be improvised.และทรอย ใครจะสนว่าทรอยเป็นทุกอย่างที่เขาเล่ามาไหม? บางทีเขาอาจจะเป็น Pilot (2009)
[pop music playing faintly on jukebox][ดนตรีดังจากตู้เพลง] Dream Logic (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUKEBOX    JH UW1 K B AA2 K S
JUKEBOXES    JH UW1 K B AA2 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jukebox    (n) ʤˈuːkbɒks (jh uu1 k b o k s)
jukeboxes    (n) ʤˈuːkbɒksɪz (jh uu1 k b o k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jukebox {f}jukebox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jukebox
   n 1: a cabinet containing an automatic record player; records
      are played by inserting a coin [syn: {jukebox},
      {nickelodeon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top