ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juicy

JH UW1 S IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juicy-, *juicy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juicy(adj) ฉ่ำ, See also: มีน้ำอยู่มาก
juicy(adj) น่าสนใจ, See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Syn. interesting, sensational

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet

English-Thai: Nontri Dictionary
juicy(adj) ฉ่ำ,ชุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juicyI love the taste when I bite into a juicy peach.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary
JUICY JH UW1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juicy (j) ʤˈuːsiː (jh uu1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多水分[duō shuǐ fèn, ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, ] juicy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saftig {adj} | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ジューシー[ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid) [Add to Longdo]
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juicy
   adj 1: full of juice [ant: {juiceless}]
   2: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
     mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a tight
     dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot}, {toothsome},
     {voluptuous}]
   3: lucrative; "a juicy contract"; "a nice fat job" [syn: {fat},
     {juicy}]
   4: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top