ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juice

JH UW1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juice-, *juice*
English-Thai: Longdo Dictionary
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar., See also: เหล้า, Syn. whisky

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juice(n) ของเหลวในช่วงท้องที่ช่วยย่อยอาหาร, Syn. liquid, fluid, nectar
juice(n) น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
juice(n) น้ำผลไม้
juice(sl) กระแสไฟ, See also: ไฟฟ้า, ไฟ
juiced(sl) เมาหัวราน้ำ, See also: เมามาก
juicer(sl) เมาหัวราน้ำ, See also: เมามาก
juice up(phrv) ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. jazz up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid, fluid, serum
juicer(จู'เซอะ) n. เครื่องคั้นผลไม้หรือผัก
bug-juicen. เหล้า
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
juice(n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juice๑. น้ำในเนื้อ๒. น้ำหลั่ง, สารน้ำคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ succus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, gastricน้ำหลั่งกระเพาะ, สารน้ำคัดหลั่งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, intestinalน้ำหลั่งลำไส้, สารน้ำคัดหลั่งลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juice, pancreaticน้ำหลั่งตับอ่อน, สารน้ำคัดหลั่งตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juicersเครื่องคั้นน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juiceAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
juiceA glass of orange juice refreshed me.
juiceHe drank orange juice out of a bottle.
juiceHe dropped lemon juice into his tea.
juiceI'd like orange juice.
juiceI feel better when I drink hot lemon juice.
juiceI spilled some fruit juice on my new shirt.
juiceI squeezed the juice out of the oranges.
juiceI want an orange juice or something.
juice"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.
juiceMother bought two bottles of orange juice.
juiceOrange juice, and two eggs over easy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำผลไม้(n) juice, See also: fruit juice, Example: คนลดความอ้วนดื่มน้ำผลไม้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมีน้ำตาลผสมอยู่, Thai Definition: น้ำที่คั้นออกมาจากผลไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะแช่[kachaē] (n, exp) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor  FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
คั้นน้ำส้ม[khan nāmsom] (v, exp) EN: press juice from an orange  FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
มะพร้าวน้ำหอม[maphrāo nāmhøm] (n, exp) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut
น้ำ[nām = nam] (n) EN: liquid ; juice  FR: liquide [m] ; jus [m]
น้ำใบเตย[nām bai toēi] (n, exp) EN: pandanus leaf juice
น้ำฝรั่ง[nām farang] (n, exp) EN: guava juice  FR: jus de goyave [m]
น้ำมะเขือเทศ[nām makheūathēt] (n, exp) EN: tomato juice  FR: jus de tomate [m]
น้ำมะม่วง[nam mamūang] (n, exp) EN: mango juice  FR: jus de mangue [m]
น้ำมะตูม[nām matūm] (n, exp) EN: bael fruit juice
น้ำมะยม[nām mayom] (n, exp) EN: star gooseberry juice

CMU English Pronouncing Dictionary
JUICE JH UW1 S
JUICES JH UW1 S AH0 Z
JUICES JH UW1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juice (n) ʤˈuːs (jh uu1 s)
juices (n) ʤˈuːsɪz (jh uu1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, ㄓ, ] juice, #3,439 [Add to Longdo]
汁液[zhī yè, ㄓ ㄧㄝˋ, ] juice, #40,341 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saft {m} | Säfte {pl}juice | juices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
オレンジジュース[orenjiju-su] (n) orange juice [Add to Longdo]
グレープジュース[gure-puju-su] (n) grape juice [Add to Longdo]
ジューサー[ju-sa-] (n) juicer [Add to Longdo]
ジューシー[ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid) [Add to Longdo]
ジュース[ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]
トマトジュース[tomatoju-su] (n) tomato juice [Add to Longdo]
パインジュース[painju-su] (n) pineapple juice; (P) [Add to Longdo]
フルーツジュース[furu-tsuju-su] (n) fruit juice [Add to Longdo]
フルーツドリンク[furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juice
   n 1: the liquid part that can be extracted from plant or animal
      tissue by squeezing or cooking
   2: energetic vitality; "her creative juices were flowing"
   3: electric current; "when the wiring was finished they turned
     on the juice"
   4: any of several liquids of the body; "digestive juices" [syn:
     {juice}, {succus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top