ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jugular

JH UW1 G Y AH0 L ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jugular-, *jugular*
English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jugular[N] เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jugular(จัก'กิวละ) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ,จากสมอง. n. หลอดเลือดดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jugular-คอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jugular Notchรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง [การแพทย์]
Jugular Phlebogramหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veinsหลอดเลือดดำคอ, หลอดเลือดดำจูกูลาร์, หลอดเลือดดำจูกูลาร์ที่คอ, หลอดโลหิตดำจุกุล่า [การแพทย์]
Jugular Veins, Collapseหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอแฟบลง [การแพทย์]
Jugular Veins, Distendเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Engorgedเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Externalหลอดเลือดดำที่คอ, เส้นเลือดดำที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veins, Internalเส้นเลือดที่คอ, หลอดเลือดดำอินเทอร์นาลจูกูลาร์ [การแพทย์]
Jugular, Internalหลอดเลือดดำชั้นผิวไหลลงสู่ชั้นลึก [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGULAR    JH UW1 G Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jugular    (j) ʤˈʌgjulər (jh uh1 g y u l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugularvene {f}; Drosselvene {f} [anat.]jugular vein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頚静脈;頸静脈[けいじょうみゃく, keijoumyaku] (n) jugular vein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jugular
   adj 1: relating to or located in the region of the neck or
       throat; "jugular vein"
   n 1: veins in the neck that return blood from the head [syn:
      {jugular vein}, {vena jugularis}, {jugular}]
   2: a vital part that is vulnerable to attack; "he always goes
     for the jugular"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top