ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jugal

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jugal-, *jugal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jugal(จู'กัล) adj. เกี่ยวกับแก้ม,เกี่ยวกับกระดูกแก้ม
conjugal(คอน'จะเกิล) adj. เกี่ยวกับการสมรส, See also: conjugality n. ดูconjugal, Syn. nuptial,matrimonial ###A. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jugal; buccal; genal-แก้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกโหนกแก้ม[N] jugal bone, See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[n. exp.] (khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa) EN: domestic abuse   FR: violences conjugales [fpl]
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว(กับ)[xp] (mī khwām samphan chan sūsāo (kap)) EN: have an affair (with)   FR: avoir une aventure extraconjugale (avec)
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife [Add to Longdo]
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife [Add to Longdo]
夫婦間[ふうふかん, fuufukan] (n,adj-no) within a marriage; between husband and wife; conjugal [Add to Longdo]
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection [Add to Longdo]
閨門[けいもん, keimon] (n) (1) bedroom entrance; bedroom; (2) (See 家庭) home; family life; household; conjugal relationship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top