ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judicator

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judicator-, *judicator*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา judicator มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *judicator*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judicator(จูดะเค'เทอะ) n. ผู้พิพากษา,ผู้ตัดสิน., See also: judicatorial adj. ดูjudicator

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjudicatory processกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench   FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjudicator    (n) ˈəʤuːdɪkɛɪtər (@1 jh uu d i k ei t @ r)
adjudicators    (n) ˈəʤuːdɪkɛɪtəz (@1 jh uu d i k ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisrichter {m}adjudicator [Add to Longdo]
Schiedsrichter {m}adjudicator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top