ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubilation

JH UW2 B AH0 L EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubilation-, *jubilation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilation(n) ความปลื้มปีติ, See also: ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความยินดีปรีดา, Syn. celebration, elation, joy, Ant. sorrow, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราโมทย์[prāmōt] (n) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness  FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUBILATION JH UW2 B AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jubilation (n) ʤˌuːbɪlˈɛɪʃən (jh uu2 b i l ei1 sh @ n)
jubilations (n) ʤˌuːbɪlˈɛɪʃənz (jh uu2 b i l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢腾[huān téng, ㄏㄨㄢ ㄊㄥˊ, / ] jubilation; great celebration, #26,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓呼[かんこ, kanko] (n,vs) acclamation; jubilation [Add to Longdo]
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n,adj-no) great joy; jubilation; exultation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jubilation
   n 1: a feeling of extreme joy [syn: {exultation}, {jubilance},
      {jubilancy}, {jubilation}]
   2: a joyful occasion for special festivities to mark some happy
     event [syn: {celebration}, {jubilation}]
   3: the utterance of sounds expressing great joy [syn:
     {exultation}, {rejoicing}, {jubilation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top