ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubilate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubilate-, *jubilate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilate[VI] รู้สึกปิติยินดี, See also: รู้สึกปลื้มปีติ, ร่าเริง, Syn. rejoice, exult, Ant. grieve, mourn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jubilate(จู'บะเลท) {jubilated,jubilating,jubilates} vi. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง., See also: jubilatory adj. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can you jubilate, sitting in cages...ทำไมถึงกระตือรือร้น ทั้งที่ยังอยู่ในกรง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jubilate
   v 1: celebrate a jubilee
   2: to express great joy; "Who cannot exult in Spring?" [syn:
     {exuberate}, {exult}, {rejoice}, {triumph}, {jubilate}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jubilate

 


  

 
jubilate
 • รู้สึกปิติยินดี: รู้สึกปลื้มปีติ, ร่าเริง [Lex2]
 • (จู'บะเลท) {jubilated,jubilating,jubilates} vi. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง. ###SW. jubilatory adj. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง. [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
jubilant, jubilee, jubilees, ablate, oblate, Juliet, Julita, tabulate, giblet, Jubal, built, Juliette, billet, blat, jilt, sublet, Julliard, Kublai, quilter, cobalt, cubist, goblet, Julieta, blade, guilt, quilt, Jubal's, jubilee's, oubliette, guilty, collate

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top