ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joust

JH AW1 S T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joust-, *joust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joust[N] การต่อสู้บนหลังม้าระหว่างอัศวิน 2 คนโดยใช้ทวนเป็นอาวุธ (ยุคกลาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joust(จูสทฺ) {jousted,jousting,jousts} vt.,n. (การ) ประลองยุทธ์บนหลังม้า (ระหว่างอัศวิน) ,ต่อสู้,แข่งขัน. -S.tilt,jostle,tourney,

English-Thai: Nontri Dictionary
joust(n) การสู้ด้วยหอก,การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
joust(vi) สู้ด้วยหอก,ประลองยุทธ์,แข่งขัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
joust (vt) การต่อสู้ระหว่างอัศวินบนหลังม้า (ภาษาโบราณ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jousting.- ประลองยุทธ The Perfect Man (2005)
Jousting. Yes.- ใช่เลย ประลองยุทธ The Perfect Man (2005)
You should see him joust. He is like Joe Jouster.เธอน่าจะได้เห็นเขาสู้นะ อย่างกับจอมยุทธโจแน่ะ The Perfect Man (2005)
I've gotta practice my jousting."เขาก็จะว่าไม่ว่าง พวกฉันต้องซ้อมประลองยุทธ The Perfect Man (2005)
I mean, the man's a total jouster.ข้าหมายถึง, พวกผู้ชายนี่บ้าอำนาจ The Dragon's Call (2008)
You jousted against me in the tournament last year.ที่ประลองยุทธ์บนหลังม้ากับข้า ในการแข่งปีที่แล้วน่ะ The Once and Future Queen (2009)
You can't joust.ท่านสู้บนหลังม้าไม่ไหวหรอก The Once and Future Queen (2009)
He's about to joust.เขาอยู่ในการประลอง The Once and Future Queen (2009)
He's jousting against the assassin.เขากำลังจะต่อสู้กับมือสังหาร The Once and Future Queen (2009)
You were jousting against the assassin. He killed Sir Alynor and took his place.ท่านกำลังจะต้องต่อสู้กับมือสังหาร เขาฆ่าเซอร์อลินอร์และเปลี่ยนตัวกับเขา The Once and Future Queen (2009)
I bet on Ser Jaime in the jousting, as any sane man would.ข้าพนันข้างเซอร์เจมี่ ในการประลองทวน คนที่มีสติดีทุกคนก็คงทำเช่นนั้น Lord Snow (2011)
Start the damn joust before I piss myself!เริ่มการประลองทวนบ้านี่เสียที ก่อนที่ข้าจะฉี่ราดตัวเอง Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOUST    JH AW1 S T
JOUSTING    JH AW1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joust    (v) ʤˈaust (jh au1 s t)
jousts    (v) ʤˈausts (jh au1 s t s)
jousted    (v) ʤˈaustɪd (jh au1 s t i d)
jousting    (v) ʤˈaustɪŋ (jh au1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬上槍試合[ばじょうやりじあい, bajouyarijiai] (n) jousting match; joust; tournament (medieval) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joust
   n 1: a combat between two mounted knights tilting against each
      other with blunted lances [syn: {joust}, {tilt}]
   v 1: joust against somebody in a tournament by fighting on
      horseback

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top