ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journalist

JH ER1 N AH0 L AH0 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journalist-, *journalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalist(n) นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman

English-Thai: Nontri Dictionary
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalistsนักสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalistHe is not so much a journalist as a scholar.
journalistHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
journalistHis parents did not sympathize with his hope to become a journalist.
journalistI have made up my mind to become a journalist.
journalistI hope to be a journalist.
journalistI think of him as a promising journalist.
journalistI think of the woman as a journalist.
journalistI thought of the woman as a journalist.
journalistMr Tani is not so much a scholar as a journalist.
journalistMy boyfriend is a journalist.
journalistOne is a teacher, another is a doctor, and the other is a journalist.
journalistThe journalist is what you call a cosmopolitan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียนข่าว(n) correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้รายงานข่าว(n) reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว(n) reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
นักหนังสือพิมพ์(n) journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนทำข่าว[khonthamkhāo] (n) EN: journalist  FR: journaliste [m]
นักข่าว[nakkhāo] (n) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist  FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
นักหนังสือพิมพ์[naknangseūphim] (n) EN: journalist  FR: journaliste [m, f]
ภาษาหนังสือพิมพ์[phāsā nangseūphim] (n, exp) EN: newspaper language  FR: langage journalistique [m]
ผู้สื่อข่าว[phūseūkhāo] (n) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman  FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALIST JH ER1 N AH0 L AH0 S T
JOURNALIST JH ER1 N AH0 L IH0 S T
JOURNALISTS JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTS JH ER1 N AH0 L IH0 S T S
JOURNALIST'S JH ER1 N AH0 L IH0 S T S
JOURNALISTIC JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K
JOURNALISTS' JH ER1 N AH0 L IH0 S T S
JOURNALISTICALLY JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
JOURNALISTICALLY JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journalist (n) ʤˈɜːʳnəlɪst (jh @@1 n @ l i s t)
journalists (n) ʤˈɜːʳnəlɪsts (jh @@1 n @ l i s t s)
journalistic (j) ʤˌɜːʳnəlˈɪstɪk (jh @@2 n @ l i1 s t i k)
journalistically (a) ʤˌɜːʳnəlˈɪstɪkliː (jh @@2 n @ l i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalist {m}; Journalistin {f} | Journalisten {pl}journalist | journalists [Add to Longdo]
journalistisch {adj}journalistic [Add to Longdo]
journalistisch {adv}journalistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャーナリスティック[ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic [Add to Longdo]
ジャーナリスト[ja-narisuto] (n) journalist; (P) [Add to Longdo]
ビデオジャーナリスト[bideoja-narisuto] (n) video journalist [Add to Longdo]
フォトジャーナリスト[fotoja-narisuto] (n) photojournalist [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass [Add to Longdo]
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist [Add to Longdo]
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journalist
   n 1: a writer for newspapers and magazines
   2: someone who keeps a diary or journal [syn: {diarist}, {diary
     keeper}, {journalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top