ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journalism

JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journalism-, *journalism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalism(n) วารสารศาสตร์, See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journalism(เจอร์'นัลลิสซึม) n. วารสารศาสตร์,การหนังสือพิมพ์,การเขียนข่าว,หนังสือพิมพ์, Syn. news medium
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journalismการหนังสือพิมพ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalismภาพข่าว [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalismHe is a big man in journalism.
journalismI'd like to get into journalism in the future.
journalismWhat is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสารศาสตร์(n) journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วารสารศาสตร์[wārasānsāt] (n) EN: journalism  FR: journalisme [m]
วิชาวารสารศาสตร์[wichā wārasānsāt] (n, exp) EN: journalism  FR: journalisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALISM JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
JOURNALISM'S JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journalism (n) ʤˈɜːʳnəlɪzəm (jh @@1 n @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] journalism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalismus {m}journalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロージャーナリズム[iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
ジャーナリズム[ja-narizumu] (n) journalism; (P) [Add to Longdo]
ニュージャーナリズム[nyu-ja-narizumu] (n) new journalism [Add to Longdo]
フォトジャーナリズム[fotoja-narizumu] (n) photojournalism [Add to Longdo]
ブラックジャーナリズム[burakkuja-narizumu] (n) black journalism [Add to Longdo]
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate [Add to Longdo]
報道[ほうどう, houdou] (n) (1) information; report; journalism; news; (vs) (2) to report; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journalism
   n 1: newspapers and magazines collectively [syn: {journalism},
      {news media}]
   2: the profession of reporting or photographing or editing news
     stories for one of the media

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top